Kɔ no mu nsɛm no do

Dze Ekodu Asaase Ano Noho

Ɔweɔn-Aban Gilead Bible Skuul no edzi dwuma tsitsir dze aboa ma wɔakã Bible no mu nokwasɛm akyerɛ nyimpa a wɔwɔ wiadze mfɛndzeanan nyina. Video yi ma yehu mbrɛ wɔdze ntsetsee ma asɛmpatserɛwfo na wɔsoma hɔn ma wɔdze asɛmpa no kɔ asaase ano noho kɛma nyimpa ahorow nyinara.