Kɔ no mu nsɛm no do

Ɔsor Nkyerɛkyerɛ Ma Wɔyɛ Kor

Wɔ 1993 mu no, Jehovah Adasefo yɛɛ amanaman ntamu nhyiamu wɔ wiadze n’afã ahorow. Nna n’asɛntsir nye “Ɔsor Nkyerɛkyerɛ.” Ankorankor nye mbusua ahorow a ɔsor hɔn kasa, amambra nye hɔn asetsena mu nsɛm enya ɔsor nyansa a wɔdze akyerɛkyerɛ hɔn yi do mfaso. Aber a erohwɛ video yi, ibohu na aatse nkã wɔ enyigye, ɔdɔ nye amanaman ntamu enuayɛ papanara a ɔdaa edzi wɔ nhyiamu yi ase no.