Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Hɛn?

Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Hɛn?

SƐ EKENKAN dawurbɔ krataa, itsie radio anaa ehwɛ TV a, ibohu na ebɛtse ewudzi, akodzi nye emumuyɛ ho nsɛm pii. Ibia osian yarba bi anaa wo dɔfo bi a oewu ntsi, iridzi awerɛhow.

Bisa woho dɛ:

  • Aso asetsena yi na Nyankopɔn pɛ dɛ emi nye m’ebusua nya?

  • Henfa na mubotum enya mboa dze egyina me nsɛndzendzen ano?

  • Ana yebenya asomdwee mapa da bi?

Bible no dze nsɛmbisa yi ho mbuae a ɔtɔ asomu ma.

 BIBLE NO KYERƐKYERƐ DƐ NYANKOPƆN BƐYƐ ANWANWADZE AHOROW YI WƆ ASAASE DO.

 NYA DZA BIBLE NO KYERƐKYERƐ DO MFASO

Ibia w’adwen bɛyɛ wo dɛ nsɛm a akenkan wɔ nkrataafã a odzi enyim wɔ nwoma yi mu no yɛ adaaso bi kɛkɛ. Naaso, Nyankopɔn abɔ anohoba dɛ, ɔnnkɛkyɛr koraa, ɔdze dɛm nsesã ahorow yi bɛba asaase do. Bio so, Bible no kyerɛkyerɛ ɔkwan a Nyankopɔn bɛfa do dze dɛm nsesã ahorow yi aba.

Naaso, Bible no ma yehu dza ɔsen dɛm. Ɔkyerɛ hɛn dza ɔsɛ dɛ yɛyɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum enya enyigye ankasa na yeedzi dɛw wɔ hɛn asetsena mu ndɛ. Ɔwo dze, gye ber kakra fa susu ndzɛmba a ɔma etseetsee no ho hwɛ. Ibia bi yɛ sikasɛm, ebusua mu nsɛndzendzen, yarba anaa wo dɔfo bi a oewu. Bible no botum aboa wo ma eegyina dɛm nsɛndzendzen yi ano. Bio so, ɔdze dɛm nsɛmbisa ahorow yi ho mbuae a obotum ama enya awerɛkyekyer no ma:

 Nokwasɛm nye dɛ, nwoma a erekenkan yi da no edzi dɛ epɛ dɛ ihu dza Bible no kyerɛkyerɛ. Dɛm nwoma yi bɔboa wo. Akenkansɛm biara wɔ nsɛmbisa a ɔbɔboa wo ma aatse Bible no ase yie. Nyimpa ɔpepem pii enyi gye nsɛm a wobisa na wɔma ho mbuae no ho ber a wɔnye Jehovah Adasefo rususu Bible no ho no. Yɛhwɛ kwan dɛ, wo so w’enyi bɛgye ho. Ber a irusũa dza Bible no botum akyerɛkyerɛ wo no, ɔmbra dɛ ibenya Nyankopɔn ne nhyira!