Kɔ no mu nsɛm no do

Ma Me Akokodur

Ma Me Akokodur
HYEHYƐ NO

(2 Ahemfo 6:16)

Twe:

 1. 1. M’a-dwen e-tu a-f’ra;

  Mi-nnyim dza o-besi.

  Me-dze m’e-nyi a-to wo do;

  Ma me a-ko-ko-dur.

  A-bra-bɔ mu yɛ dzen,

  Naa-so me-gye wo dzi:

  E-yɛ Nya-me ɔ-no-kwa-fo;

  Mo nkwa-gye wɔ wo nkyɛn.

  (NGYEDO)

  Je-ho-vah, ma mi-nnya gye-dzi,

  Boa me ma mu-nhu dɛ

  Hɔn a wɔ-ka hɛn ho no dɔɔ sõ:

  Mi-hia a-ko-ko-dur.

  Boa me, ma me-nyɛ dzen;

  Mi-hia gye-dzi kɛ-se.

  Je-ho-vah, ma me-nyɛ dzen;

  E-dzi ko-nyim am-pa.

 2. 2. Nyim-pa su-ro a-dze.

  Mi-nnyi a-hom kɛ-se.

  Ɔ-wo nye mo bo-tan n-tsi

  Boa me, Oh Je-ho-vah!

  Boa me ma mi-ngyi-na,

  Na ma mo bo nyɛ dur.

  O-wu a-naa e-fia-dze mpo

  Runn-tum nn-sɛɛ me da.

  (NGYEDO)

  Je-ho-vah, ma mi-nnya gye-dzi,

  Boa me ma mu-nhu dɛ

  Hɔn a wɔ-ka hɛn ho no dɔɔ sõ:

  Mi-hia a-ko-ko-dur.

  Boa me, ma me-nyɛ dzen;

  Mi-hia gye-dzi kɛ-se.

  Je-ho-vah, ma me-nyɛ dzen;

  E-dzi ko-nyim am-pa.

  (NGYEDO)

  Je-ho-vah, ma mi-nnya gye-dzi,

  Boa me ma mu-nhu dɛ

  Hɔn a wɔ-ka hɛn ho no dɔɔ sõ:

  Mi-hia a-ko-ko-dur.

  Boa me, ma me-nyɛ dzen;

  Mi-hia gye-dzi kɛ-se.

  Je-ho-vah, ma me-nyɛ dzen;

  E-dzi ko-nyim am-pa.

  Je-ho-vah, ma me-nyɛ dzen;

  E-dzi ko-nyim am-pa.