Kɔ no mu nsɛm no do

Kɔ no mu nsɛm a wɔahyehyɛ no do

 AKORADZE A OFI NYANKOPƆN N’ASƐM MU | NYIKYERƐ 4-6

Mpɔnkɔdofo Anan No Hɔn Mbirikatu

Mpɔnkɔdofo Anan No Hɔn Mbirikatu

6:2, 4-6, 8

Jesus efir “edzi ridzi konyim” dze nam Satan na n’abɔfoe a ɔnye hɔn koe na ɔtoow hɔn boguu asaase do no do. Jesus kɔ do dzi konyim ma n’asomfo dze nam mboa a ɔdze ma hɔn na ɔbɔ hɔnho ban wɔ nda a odzi ekyir yi mu no. Ɔbɔkɔ do edzi “konyim akɔ konyim mu,” kɛpem dɛ obowie no konyimdzi no koraa, aber a wɔasɛɛ mpɔnkɔdofo ebiasa a wodzi n’ekyir no wɔ Har-Magedon. Ɔno ekyir no, obesiesie ɔhaw a wɔdze aba no nyina.