Kɔ no mu nsɛm no do

Aso Jehovah Adasefo Gye Dzi Dɛ Wɔdze Nda 6 A No Mu Biara Yɛ Ndɔnhwer 24 Na Wɔdze Bɔɔ Ndzɛmba?

Aso Jehovah Adasefo Gye Dzi Dɛ Wɔdze Nda 6 A No Mu Biara Yɛ Ndɔnhwer 24 Na Wɔdze Bɔɔ Ndzɛmba?

Daabi. Jehovah Adasefo gye dzi dɛ Nyankopɔn na ɔbɔɔ biribiara. Naaso yɛnngye nndzi dɛ nda esia a ɔdze bɔɔ ndzɛmba no mu biara yɛ ndɔnhwer 24. Ebɛnadze ntsi a? Osiandɛ dɛm gyedzi yi n’afã ahorow pii nnye Bible no nnhyia. Susũ no ho nhwɛdo ebien ho hwɛ:

  1. Nda esia a wɔdze bɔɔ ndzɛmba no mu biara ne tsentsen. Binom gye dzi dɛ nda esia a wɔdze bɔɔ ndzɛmba no mu biara yɛ ndɔnhwer 24. Naaso kasafua “da” a wɔdze dzii dwuma wɔ Bible no mu no botum egyina hɔ ama mber tsentsen bi.​—Genesis 2:4; Ndwom 90:4.

  2. Mfe a asaase no edzi. Binom kyerɛkyerɛ dɛ asaase no edzi mfe mpem kakraabi. Naaso Bible no da no edzi dɛ nna asaase yi nye amansan no wɔ hɔ ansaana nda esia adzebɔ no rehyɛ ase. (Genesis 1:1) Iyi ntsi, nyansahufo nhwehwɛmu a adanse kã ho a ɔkyerɛ dɛ asaase no edzi mfe ɔpepepem pii no, Jehovah Adasefo nngye ho kyim.

Ɔwɔ mu dɛ Jehovah Adasefo gye adzebɔ dzi dze, naaso yenntsia nyansahu. Yɛgye dzi dɛ nokwar nyansahu nye Bible no hyia.