Kɔ no mu nsɛm no do

Edwumayɛbea Nye Nserahwɛ Ho Nsɛm

Yɛdze enyigye to nsa frɛ wo dɛ bra bɔhwɛ hɛn edwumayɛbea nye tsintsimbea ahorow. Hwehwɛ mbea a wɔwowɔ nye mber a ibotum dze abɛsera hɔ.

Armenia

38 Keri Street

0028 YEREVAN

ARMENIA

+374 10 708 200

Nserahwɛ Ahorow

Dwowda kesi Fida

Anapa 9:30 kesi anapa 11:00 nye ewiaber 2:00 kesi ewiaber 4:00

Ɔbɛgye dɔnhwer 1

Yɛserɛ dɛ, ansaana ebɛba nserahwɛ no, dzi kan frɛ hɛn ma yɛnyɛ ber nye da a edze bɛba no ho nhyehyɛɛ nto hɔ.

Dza Wɔyɛ Tsitsir

Wɔkyerɛ Bible ho nwoma ahorow ase kɔ Armenian, Armenia enyifurafo nwoma (Braille), Armenian Mmum Kasa, nye Karabakh kasa mu. Wɔhwɛ Jehovah Adasefo 10,977 a wɔwɔ Armenia hɔn dwumadzi ahorow do. Dza ɔkã nserahwɛ yi ho nye Jehovah Adasefo a wɔwɔ Armenia no hɔn abakɔsɛm.

Twe Nserahwɛ Nwomaba No Bi