Kɔ no mu nsɛm no do

Video Tsiabaa: Nsɛm A Wobisabisa—Gilead Skuul A Ɔtɔ Do 133

Video Tsiabaa: Nsɛm A Wobisabisa—Gilead Skuul A Ɔtɔ Do 133

Hwɛ video a ɔfa nsɛm a wobisabisaa skuulfo a wɔkɔr Gilead a ɔtɔ do 133 no hɔn mu beenu ho.