Kɔ no mu nsɛm no do

Woridzi Ehiadze No Ho Dwuma

Woridzi Ehiadze No Ho Dwuma

Hwɛ mbrɛ wɔyɛ Bible ahorow wɔ Japan nkorbata no ne tsintsimbea fofor no mu.