Limle ye kulu ésèñ ayeghle, wa ye yen bôr ye mesi Kalare Nzame a tu. Yalan minsili, silghe môr bogho ye nda bôr dwiè na a deghe nge biyalan bwiè bi ne belebela.