A ke été

Za dzam da ve élat menda-me-bôt ?

Za dzam da ve élat menda-me-bôt ?

O taa de naa . . .

  • ye édzing ?

  • ye miang ?

  • ye dzôm éfe ?

 ÉYALAN NKOBE NZAME

« É bôr ba bê ye wok Nkobe Nzame ba yen mveñ. »​—Luc 11:28.

DA YILI WE NAA . . .

Ña édzing.​—Beéphésien 5:28, 29.

Ña ngang.​—Beéphésien 5:33.

Mvoa.​—Marc 10:6-9.

 YE O NE FOGHE VE N’NEM É DZAM NKOBE NZAME WA DZO ?

Owé, akal mam mebeñ :

  • Nzame é ñe a ne Tsîn meyong. Nkobe Nzame wa dzo naa meyong ma tsinân Nzame. (Beéphésien 3:14, 15) Da yili naa, Nzame é ñe a nga vele meyong. Amu dzé bia yièn de yem ?

    Tam siman : Wa dzi mbe mba bidzi, o nga komo yem ane be va yam bie. Wa yièn de sili za ? A ye bo mbeng, é môr a ve yam bidzi bi té.

    Éfonan té, da lere naa nge wa komo bele mvôm é nda-bôr djuiè été, wa yièn sili Jehovâ akal naa é ñe a ne Tsîn meyong.​—Atargé 2:18-24.

  • Nzame a wok biè olun. Menda-me-bôt ba yièn dzeng melepgha Jehovâ a ve é Kalare wéñ été. Akal dzé ? Akal naa, a wok biè olun. (1 Pierre 5:6, 7) Jehovâ a komo mbeng wonân, melepgha meñ me ne mine vole !​—Meñgana 3:5, 6; Esaïe 48:17, 18.

 O NE FE FAS ADZO DI

Avale avé o ne bo mbemba n’nom, mbemba ngal, mbemba ésa ye mbemba nya ?

Nkobe Nzame wa yalan nsili té nten BEÉPHÉSIEN 5:1, 2 ye nten BECOLOSSIEN 3:18-21.