Eyong dza ébe mbu bia kuan si ése ngura na bi siman awu Yésu. Bia bo de akal a nga dzô benyeghe bèñ naa: “Boghan mine bo de naa mine siman ma.” (Luc 22:19) Bia ye bera bele ésesang té:

Sono melu metan ye ngoan nii ye mbu 2019, alu é to’o 19.

Zane koan biê ésesang té. Ésulan té, ane bisulan bivok, môr a se a ne zu. Ba yaghan ki añii nge ki a sili ket.