A ke été

Bengaa Jehovâ

A top nkobe Fang

Bisulan Bengaa Jehovâ

O ne tugha yem a ne mam ma boban bisulan bia. O ne dzeng nda ékuan é ne wo bébèñ.

A dzeng étabga

Dzé da lot bisulan bia?

Bengaa Jehovâ ba toban biyong bibéñ e sono naa be wumu Nzame. (Behébreu 10:24, 25) Bisulan bi té, môr ase a ne zu, bia yeghe é dzam Nkobe Nzame wa dzô ye avale avé bi ne de baghle éning dzè.

Abîm bisulan bizing bôt be ne ñong nkobe, ane ba bo menda mesikôlô. Bia yiê dziè ye yaghlan éyong bisulan bia sum ye éyong bia man.

É se biang ve o bo moan Bengaa naa o zu bisulan bia. Bia luè môr ase naa a zu koan bia. Ba yaghan ki añii. Ba bo ki ket.