A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

 ZA 25

Miwaghan mboan, ayong ô nga sôm

Topghe é dzôm wa wokh
Miwaghan mboan, ayong ô nga sôm
NLERAN

(1 Pierre 2:9)

 1. 1. Nzame a bele boan be fe,

  Miwaghan mboan miéñ.

  A nga sôm bo a si va;

  Ayong dèñ a nga fè.

  (ÉKAA)

  Ngur’aval ayong,

  Be begh’éyôla djiè.

  Ba nyeghe wa. Ba wume wa.

  Nsama, ba kar é duma djiè.

 2. 2. Be n’ayong ékî Mvele,

  Ba yem belan adzô déñ.

  A nga vaa b’e dzibe si.

  A zel b’éndendang dèñ.

  (ÉKAA)

  Ngur’aval ayong,

  Be begh’éyôla djiè.

  Ba nyeghe wa. Ba wume wa.

  Nsama, ba kar é duma djiè.

 3. 3. Y’ayokh, ye f’ayông ése,

  Ba kôan mintôma mivokh.

  Ba béé ve moan-ntôma.

  Ba bèè melepgha mèñ.

  (ÉKAA)

  Ngur’aval ayong,

  Be begh’éyôla djiè.

  Ba nyeghe wa. Ba wume wa.

  Nsama, ba kar é duma djiè.

(A lang fe Ésaïe 43:20b, 21; Malachie 3:17; Becolossien 1:13.)