A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Mezik me ya bikôan Bengaa

Limle bamba mezik beñyeghe Yésu ba belan be naa ba wumu Jehovâ Nzame. Nyièn, bibôboman, ye mbôman mezik bi ne fe.

 

Bi yièghan Jehôva bya ya mevakh

Other Collections