A ke été

Bengaa Jehovâ

A top nkobe Fang

Za dzam da ve élat menda-me-bôt?

Za dzam da ve élat menda-me-bôt?

O taa de naa . . .

  • ye édzing?

  • ye miang?

  • ye dzôm éfe?

 ÉYALAN NKOBE NZAME

“É bôr ba bê ye wok Nkobe Nzame ba yen mveñ.”Luc 11:28.

DA YILI WE NAA . . .

Ña édzing.Beéphésien 5:28, 29.

Ña ngang.Beéphésien 5:33.

Mvoa.Marc 10:6-9.

 YE O NE FOGHE VE N’NEM É DZAM NKOBE NZAME WA DZO?

Owé, akal mam mebeñ:

  • Nzame é ñe a ne Tsîn meyong. Nkobe Nzame wa dzo naa meyong ma tsinân Nzame. (Beéphésien 3:14, 15) Da yili naa, Nzame é ñe a nga vele meyong. Amu dzé bia yièn de yem?

    Tam siman: Wa dzi mbe mba bidzi, o nga komo yem ane be va yam bie. Wa yièn de sili za? A ye bo mbeng, é môr a ve yam bidzi bi té.

    Éfonan té, da lere naa nge wa komo bele mvôm é nda-bôr djuiè été, wa yièn sili Jehovâ akal naa é ñe a ne Tsîn meyong. Atargé 2:18-24.

  • Nzame a wok biè olun. Menda-me-bôt ba yièn dzeng melepgha Jehovâ a ve é Kalare wéñ été. Akal dzé? Akal naa, a wok biè olun. (1 Pierre 5:6, 7) Jehovâ a komo mbeng wonân, melepgha meñ me ne mine vole!Meñgana 3:5, 6; Esaïe 48:17, 18.

 O NE FE FAS ADZO DI

Avale avé o ne bo mbemba n’nom, mbemba ngal, mbemba ésa ye mbemba nya?

Nkobe Nzame wa yalan nsili té nten BEÉPHÉSIEN 5:1, 2 ye nten BECOLOSSIEN 3:18-21.