A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Éning dzè di, da ye bo yè melu mazu?

Éning dzè di, da ye bo yè melu mazu?

O taa de na? Ye si dé bo . . .

  • a vale dè?

  • édedè abé?

  • édedè mbeng?

 ÉYALAN NKOBE NZAME

“Nzame . . . a ye be fime mighi o mis, awu dé mane, ka fe meyep, bibîl nge ki mintèñ. E mam me ne abé me manang.”​—Melere 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

DA YILI WE NAA . . .

Wé bele mbemba éseñ da ve we mevak.​—Esaïe 65:21-23.

Ka fe akoan nge mindzuk avale ézing.​—Esaïe 25:8; 33:24.

Me vak akal éning é ne mbèmbè ye é mvong é bôr djuiè ye memvuiñ muè.​—Bya 37:11, 29.

 YE O NE FOGHE VE N’NEM É DZAM NKOBE NZAME WA DZO?

Owé, akal mam mebèñ:

  • Nzame a bele ngu’u ya dzale mam a kagh. Kalare Nzame ayaghle naa Jehovâ étam é ñe a ne “Ngu’u Ése,” a voat ki bo dzam. (Melere 15:3) Éde, é kagh a nga ve biè naa a ye kom si, a bele ngu’u ya dzale de. Nkobe Nzame wa dzo naa, Nzame a ne bo mam ése.​—Matthieu 19:26.

  • Nzame a bele naa a dzale é mam a kagh. Ane Nkobe Nzame wa dzo de, Jehovâ a fep naa a wômô é bôr be wuang.​—Job 14:14, 15.

    Nkobe Nzame wa lere fe naa é Moan Nzame, Yésu Christ, a nga séñ minkokoan akal naa ña a nga komo fe de bo. (Marc 1:40, 41) É mam a nga bo ma lere naa, a bo mam ane Ésa.​—Jean 14:9.

    Éde, é ne bebela naa Jehovâ ye Yésu ba komo bia vole naa bi ning éning é ne édedè mbeng!​—Bya 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9.

 O NE FE FAS ADZO DI

Avale avé Nzame a ye sanghle si?

Nkobe Nzame wa yalan nsili té nten MATTHIEU 6:9 ye nten DANIEL 2:44.