A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Bible a ne foghe dzé?

Bible a ne foghe dzé?

O taa de na . . .

  • ye nten beyemam?

  • ye nten mengana?

  • ye Nten Nzame?

 ÉYALAN NKOBE NZAME

“Ntsilan ose o ne Nten Nzame wa tsinan ñe.”2 Timothée 3:16, Nten Éki Nzame.

DA YILI WE NAA . . .

O bele mbamba biyalan e be bura minsili mi ye éning.Mengana 2:1-5.

O bele mbamba melepgha aval o ne wulu ye éning sôsoe.Bya 119:105.

O bele mbamba mebun éning da zu.Beromain 15:4.

 YE O NE FOGHE VE N’NEM É DZAM NKOBE NZAME WA DZO?

Owé, akal mam melal:

  • Aval mbamba nkomân mi nten miéñ mi ne. Bôr 40 midzang midzang be nga tsili Nkobe Nzame abong éning tang mimbu 1600, abuiñ ye été be mbe keghe yeman. Ve-daa, medzo mese be nga tsili me mbe sôsoe ya osiman mbo!

  • É belebela a ne été. Be kane mam be wole dzim émam mebi maboban mesi moa. Ve é bôr be nga tsili Nkobe Nzame be mbe belebela, amu be nga tsili bikop biaba ye é mi meyong me bôr miaba. 2 Minlañ 36:15, 16; Bya 51:1-4.

  • Medzo a nga kule ma tswiban. Nten Nzame o nga kule mimbu 200 nvus naa kisoan Babylone e ke ku aluman. (Esaïe 13:17-22) A man kath aval é nga yian boban, ye kath éyola ndjié a nga yian bo ésè te!Esaïe 45:1-3.

    Nkobe Nzame o nga kule abuiñ medzo memfe me nga man yenban. Nde se émam bia yane é be kalare a dzo na a ne Nkobe Nzame? 2 Pierre 1:21.

 O NE FE FAS ADZO DI

Aval avé Nkobe Nzame o ne tuga kôm éning dwiè?

Nsili te, Nkobe Nzame wa yalan we nten ESAÏE 48:17, 18 ye nten 2 TIMOTHÉE 3:16, 17.