A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Tugha bèè biyalan bi ya minsili mi

Tugha bèè biyalan bi ya minsili mi
  1. Bia yiane ke ébe za naa bi bele kî ye ngul? (Josué 1:9; Bya 68:35)

  2. Bi ne bo ya naa bi ke ôsu ye bele mebun me yeme? (Behébreu 11:6)

  3. Akal dzé bi ne bele dzi n’nem naa bi ne yem bo ésèñ Jehôva a va kee bia? (Aggée 2:4-9)

  4.   Aval avé Jehôva a ne bia ve ngul éyong bi tele minzukh minen été? (Bya 18:6, 30; Becolossien 4:10, 11)

  5. Dzé é ne vole bitong bibôt ye é bot be ne minlughan naa be sukh Édjié Jehôva a si? (Matthieu 22:37, 39)

  6. Aval avé bi ne “yem mebun été” ye “bo ngul”? (1 Becorinthien 16:13; Romain 15:5; Behébreu 5:11–6:1; 12:16, 17)