A ke été

A ke sous-menu

A ke minlô medzô

Bengaa Jehovâ

Fang

2017-​2018 Nkoman ésesang alu daa​—Ye Ôlo’o wa ndeng

Bi taa sili mo ôsi ma bia bo é mam me ne édedaa mbeng!

Bi taa sili mo ôsi ma bia bo é mam me ne édedaa mbeng!

 KIKIRI

 • 9:30 Mezik

 • 9:40 Za nomo 77 ye meyaghlan

 • 9:50 Amu dzé é mam me ne édedaa mbeng me ne nzuk bo?

 • 10:05 Ntun o bele bitun binii: bi taa béñ akal nsôn

  • Bia yiane belan metôban me ye a nden ye nkyel

  • Bia yiane top bivuiñ bi ne mfuban

  • Bi yiane luman ye minyamle

  • Bia yiane bo ésèñ da ye bia ve éning da zu

 • 11:05 Za nomo 45 ye mefuèñ

 • 11:15 Bi keng ôsu ye bo môr ase mbeng

 • 11:30 Nvakhan éning ébe Nzame ye nduban

 • 12:00 Za nomo 63

 NGOGHO

 • 1:10 Mezik

 • 1:20 Za nomo 127 ye meyaghlan

 • 1:30 Ntun akal môr asese: “[Baa kpoghle] ki Nzame”​—Nfakh mbe?

 • 2:00 Asimam bia baghle ébe ayeghle Ô momo

 • 2:30 Za nomo 59 ye mefuèñ

 • 2:40 Ntun o bele bitun bilal: Kenghan ôsu ye béñ nfakh ye nsisim

  • Beleghan mbemba mefulu mʼayeghle

  • Vakh naa besôsôe Nzame be wule ye wa

  • “O taa ve naa é mô mwiè me vuat”

 • 3:40 É mam bia ye yoo nge atekh da bo keghe bia biñ

 • 4:15 Za nomo 126 ye meyaghlan