A ke été

A ke minlô medzô

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

 ABONG 10

Za biboran é bôr ba bèè Nzame ba ye ñong?

Za biboran é bôr ba bèè Nzame ba ye ñong?

Abuiñ bôr é nga wu ba ye wômô a si. Bisè Mintôl 24:15

Taman siman biboran mina ye ñong nge mina bèè Jehovâ! Mina ye bele nya mvoghe minsôn; môr a ye ki bera koan nge ki a bele éyem ézing. Keghe fe bebo abé. Mina ye tobe môr ase mebun.

Keghe fe mintèñ, olun nge ki bibii. Môr a môr a ye ki fe bera yômbe nge ki a wu.

 É nda-bôt dwè ye mongom mwè mina ye woghan. Éning ya paradis da ye bo ve mbeng!

Keghe fe ko dzôm ézing wong. Bôt bese ba ye tobe mevak été.

Édjié Nzame da ye vaa minzuk misese. Melere 21:3, 4