A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Mebak ye boan mebak naa o yeghe Nkobe Nzame

O ne yeghe Nkobe Nzame ya mebak ye boan mebak o ne limle a nden. Mebak ye bingengeng akal minvuvuk bia bi ne fe a nden abuiñ minkobe.

Topghe nkobe nlong minkobe wi, éyong té fitghe A dzeng naa o yen bekalare be ne a nden nkobe té. Tsilighe nlô adzô naa o yen bekalare be Tsinan wo.

 

NLERAN

Abuiñ mimféfèñ mi mam mia be ki a nden.