A ke été

Bengaa Jehôva

A top nkobe Fang

Éngengeng ye nsîn

Éngengeng ye nsîn

Si, é nda dzaa é bele abuiñ minsîn. Bia zu yén é môr a nga té éngengeng ye nsîn y’é dzam daa yeghle bia ébe nye.