نامهٔ دوم پولُس به قُرِنتیان ۱۱‏:‏۱‏-‏۳۳

  • پولُس و رسولان عالی‌مقام ‏(‏۱-‏۱۵‏)‏

  • مشقّات پولُس در مقام رسول ‏(‏۱۶-‏۳۳‏)‏

۱۱  امیدوارم که شما اندک نادانی مرا تحمّل کنید و در واقع تحمّل هم می‌کنید!‏ ۲  غیرت من نسبت به شما،‏ غیرت خدایی است؛‏ زیرا من شما را نامزد یک شوهر یعنی مسیح ساختم تا شما را همچون باکره‌ای پاکدامن* به او تقدیم کنم.‏ ۳  اما می‌ترسم همان طور که مار حوّا را با حیلهٔ خود فریفت،‏ کسی نیز افکار شما را فاسد سازد و از صداقت و نجابتی* که باید در راه خدمت به مسیح داشته باشید،‏ منحرف شوید؛‏ ۴  زیرا اگر کسی نزد شما بیاید و در مورد عیسایی غیر از آن که ما موعظه کردیم موعظه کند،‏ یا اگر روحی* غیر از آنچه دریافت کردید بیاورد،‏ یا اگر بشارتی غیر از آنچه پذیرفتید اعلام کند،‏ شما به‌راحتی او را تحمّل می‌کنید؛‏ ۵  زیرا من گمان نمی‌کنم که از آن «رسولان عالی‌مقامِ» شما چیزی کم داشته باشم.‏ ۶  اما حتی اگر در سخن گفتن ماهر نباشم،‏ می‌دانم که از شناخت برخوردارم؛‏ در واقع ما این را از هر جهت و در هر مورد به شما ثابت کردیم.‏ ۷  آیا گناه کردم که بشارت خدا را با شور و شوق و به‌رایگان به شما اعلام کردم؟‏ آیا گناه کردم که خود را خوار ساختم تا شما سرافراز شوید؟‏ ۸  من با پذیرفتن کمک‌های مالی از جماعت‌های دیگر،‏ آن‌ها را در محرومیت قرار دادم* تا بتوانم به شما خدمت کنم.‏ ۹  با این حال،‏ وقتی نزد شما بودم هر گاه به چیزی نیاز داشتم،‏ سربار هیچ کس نشدم؛‏ زیرا برادرانی که از مقدونیه آمدند،‏ همهٔ نیازهای مرا برآورده ساختند.‏ آری،‏ از هر جهت مراقب بودم که سربار شما نباشم و در آینده نیز نخواهم بود.‏ ۱۰  به حقِ آن راستیِ مسیح که در وجود من است،‏ هرگز از فخر کردن در این خصوص در نواحی اَخائیه دست نخواهم کشید.‏ ۱۱  چرا از شما چیزی نپذیرفته‌ام؟‏ آیا به این دلیل است که شما را دوست ندارم؟‏ خدا می‌داند که دوستتان دارم.‏ ۱۲  اما من به این روش خود ادامه خواهم داد تا هیچ بهانه‌ای به دست بهانه‌جویان ندهم؛‏ یعنی به آنان که می‌خواهند در اموری* که به آن فخر می‌کنند،‏ خود را با ما برابر سازند؛‏ ۱۳  زیرا چنین کسانی رسولان دروغین و کارگرانی فریبکار هستند که ظاهر رسولان مسیح را به خود می‌گیرند.‏ ۱۴  البته این عجیب نیست،‏ چون خودِ شیطان نیز همواره خود را به شکل فرشتهٔ نور درمی‌آورد.‏ ۱۵  پس اصلاً تعجبی ندارد که خادمان او نیز همواره خود را به صورت خادمان عدالت* ظاهر می‌سازند.‏ اما آنان سرانجام به سزای اعمال خود خواهند رسید.‏ ۱۶  بار دیگر می‌گویم:‏ کسی مرا نادان نپندارد.‏ اما حتی اگر مرا چنین می‌پندارید،‏ حداقل مرا به عنوان شخصی نادان بپذیرید تا من هم بتوانم کمی فخر کنم.‏ ۱۷  من اکنون مطابق الگویی که سَرور گذاشت،‏ سخن نمی‌گویم،‏ بلکه همچون شخصی نادان سخن می‌گویم که با اطمینان به خود فخر می‌کند.‏ ۱۸  حال که بسیاری به آنچه در دنیا دارند،‏* فخر می‌کنند،‏ من نیز به آن فخر خواهم کرد.‏ ۱۹  شما چقدر باید «دانا» باشید که نادانان را با خوشحالی تحمّل می‌کنید!‏ ۲۰  در واقع،‏ کسانی را تحمّل می‌کنید که شما را به بردگی می‌کشند،‏ دارایی‌هایتان را غارت می‌کنند،‏ هر چه دارید از چنگتان در می‌آورند،‏ بر شما ریاست می‌کنند یا به صورتتان سیلی می‌زنند.‏ ۲۱  مایهٔ شرمندگی ماست که این‌ها را می‌گویم،‏ چون شاید به نظر برسد که ضعیف‌تر از آن بوده‌ایم که بر طبق اختیارات خود عمل کنیم.‏ اما اگر دیگران می‌توانند با جسارت عمل کنند–‏باز همچون شخصی نادان سخن می‌گویم–‏من نیز می‌توانم با جسارت عمل کنم.‏ ۲۲  آیا عبرانی هستند؟‏ من نیز هستم!‏ آیا اسرائیلی هستند؟‏ من نیز هستم!‏ آیا از نسل ابراهیم هستند؟‏ من نیز هستم!‏ ۲۳  آیا خادمان مسیح هستند؟‏ دیوانه‌وار در جواب ایشان می‌گویم که من خادمی برجسته‌ترم!‏ آری،‏ بیشتر زحمت کشیده‌ام،‏ دفعات بیشتری به زندان افتاده‌ام،‏ تازیانه‌های بی‌شمار خورده‌ام و بارها با مرگ روبرو شده‌ام.‏ ۲۴  پنج بار از یهودیان ۳۹ ضربه شلاق خوردم،‏ ۲۵  سه بار مرا با چوب زدند،‏ یک بار سنگسار شدم،‏ سه بار کشتی‌ای که در آن بودم غرق شد،‏ یک شبانه‌روز را در دریا گذراندم،‏ ۲۶  در سفرهای بسیار خود با خطرهای زیادی روبرو بودم،‏ آری،‏ خطر طغیان رودخانه‌ها،‏ خطر راهزنان،‏ خطر از طرف قوم خود،‏ خطر از جانب قوم‌های دیگر،‏ خطر در شهرها،‏ خطر در بیابان،‏ خطر در دریا و خطر در میان برادران دروغین.‏ ۲۷  سخت کار کرده‌ام،‏ بسیار زحمت کشیده‌ام،‏ بارها شب‌ها را در بی‌خوابی به سر برده‌ام،‏ متحمّل گرسنگی و تشنگی شده‌ام،‏ بارها بی‌غذا مانده‌ام،‏ سرماها را تحمّل کرده‌ام و لباس کافی نداشته‌ام.‏* ۲۸  علاوه بر همهٔ این‌ها،‏ باری هست که سنگینی آن را هر روزه بر دوش خود حس می‌کنم و آن،‏ نگرانی برای همهٔ جماعت‌هاست.‏ ۲۹  کیست که ضعیف شود و من متأثر* نشوم؟‏ کیست که بلغزد و من از خشم نسوزم؟‏ ۳۰  اگر باید فخر کنم،‏ به اموری فخر خواهم کرد که ضعف مرا آشکار می‌کند.‏ ۳۱  پدر و خدای عیسای سَرور که تا ابد شایستهٔ حمد و ستایش است،‏ می‌داند که دروغ نمی‌گویم.‏ ۳۲  در دمشق،‏ والی‌ای که زیر فرمان حارِث پادشاه بود،‏ نگهبانانی در شهر گماشت تا مرا دستگیر کند.‏ ۳۳  اما برادران،‏ مرا در سبدی* از پنجره‌ای که بر دیوار شهر بود پایین فرستادند و بدین ترتیب توانستم از چنگ او بگریزم.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پاک».‏
یا:‏ «پاکی‌ای».‏
یا:‏ «روحیه‌ای».‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن‌ها را غارت کردم».‏
یا:‏ «مقامی».‏
یا:‏ «طریق درستکاری».‏
تحت‌اللفظی:‏ «بسیاری بر حسب جسم».‏
یا:‏ «و عریان بوده‌ام».‏
تحت‌اللفظی:‏ «ضعیف».‏
یا:‏ «زنبیلی».‏