نامهٔ دوم پولُس به تِسالونیکیان ۱‏:‏۱‏-‏۱۲

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • رشد ایمان تِسالونیکیان ‏(‏۳-‏۵‏)‏

  • انتقام از نافرمانان ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏

  • دعا برای جماعت ‏(‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏

۱  از طرف پولُس،‏ سیلوانوس* و تیموتائوس به جماعت تِسالونیکیان،‏ به شما که در اتحاد با پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح هستید:‏ ۲  لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح با شما باد!‏ ۳  ای برادران،‏ ما خود را موظف می‌دانیم که از بابت شما همواره خدا را شکر کنیم و این بجاست؛‏ زیرا ایمان شما به نحوی فوق‌العاده رشد می‌کند و محبت هر یک از شما به یکدیگر فزونی می‌یابد.‏ ۴  از این رو،‏ ما در جماعت‌های خدا،‏ به سبب پایداری و ایمانی که در تحمّل همهٔ آزارها و سختی‌ها* از خود نشان می‌دهید،‏ به شما افتخار می‌کنیم.‏ ۵  این‌ها نه تنها ثابت می‌کند که داوری‌های خدا عادلانه است،‏ بلکه سبب می‌شود که شما شایستهٔ پادشاهی خدا شمرده شوید؛‏ همان پادشاهی که اکنون در راه آن رنج می‌کشید.‏ ۶  زیرا به‌راستی عادلانه است که خدا کسانی را که به شما آزار می‌رسانند،‏ سزا دهد.‏ ۷  اما به شما که آزار می‌بینید و به ما،‏ آسودگی بخشیده خواهد شد.‏ این امر هنگامی روی خواهد داد که عیسای سَرور از آسمان با فرشتگان پرقدرتش ظهور کند؛‏* ۸  ظهوری در آتش مشتعل.‏ آنگاه او از کسانی که خدا را نمی‌شناسند و از آنانی که بشارت در مورد سَرورمان عیسی را به گوش نمی‌گیرند،‏ انتقام خواهد گرفت.‏ ۹  ایشان با محکوم شدن به نابودی ابدی،‏ از پیشِ روی سَرور محو خواهند شد و از جلال قدرت او محروم خواهند گردید.‏ ۱۰  این امر زمانی رخ خواهد داد که او می‌آید تا با مقدّسان خود جلال یابد.‏ در آن روز همهٔ کسانی که به او ایمان ورزیده‌اند،‏ او را تمجید خواهند کرد؛‏ شما نیز چون به شهادتی که ما دادیم ایمان آوردید،‏ در زمرهٔ آنان خواهید بود.‏ ۱۱  برای این منظور ما همواره برایتان دعا می‌کنیم که خدای ما شما را شایستهٔ دعوت خود بشمارد و با قدرت خود تمام نیکویی‌هایی را که در نظر دارد و هر عملی که از ایمانتان برخاسته است،‏ به کمال رساند.‏ ۱۲  ما چنین دعا می‌کنیم تا به لطف خدایمان و به لطف سَرورمان عیسی مسیح،‏ از طریق شما نام سَرورمان عیسی جلال یابد و شما نیز در اتحاد با او جلال یابید.‏

پاورقی‌ها

‏«سیلاس» نیز خوانده شده است.‏
یا:‏ «مصیبت‌ها».‏
یا:‏ «مکشوف شود».‏