نامهٔ اول یوحنا ۳‏:‏۱‏-‏۲۴

  • ما فرزندان خداییم ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • فرزندان خدا در مقایسه با فرزندان ابلیس ‏(‏۴-‏۱۲‏)‏

    • عیسی کارهای ابلیس را خنثی می‌کند ‏(‏۸‏)‏

  • محبت به یکدیگر ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • خدا بزرگ‌تر از دل ماست ‏(‏۱۹-‏۲۴‏)‏

۳  ببینید خدا چقدر دوستمان دارد که ما را فرزندان خودش خوانده است!‏ واقعاً هم فرزندان او هستیم!‏ اما مردم دنیا چون خدا را نشناخته‌اند،‏ ما را هم به عنوان فرزندانش نمی‌شناسند.‏ ۲  عزیزانم،‏ ما فرزندان خدا هستیم،‏ ولی هنوز نمی‌دانیم که در آینده چطور خواهیم بود.‏ اما این را می‌دانیم که وقتی او آشکار شود،‏ ما هم مثل او خواهیم بود،‏ چون او را همان طور که هست خواهیم دید.‏ ۳  هر کسی که امیدش را به او بسته،‏* باید زندگی پاکی داشته باشد،‏ همان طور که او پاک است.‏ ۴  کسی که مرتب گناه می‌کند،‏ در واقع قانون‌شکنی می‌کند.‏ پس گناه یعنی قانون‌شکنی.‏ ۵  شما خوب می‌دانید که عیسی آمد* تا گناهان ما را از بین ببرد و همین طور می‌دانید که او کاملاً بی‌گناه است.‏ ۶  کسی که می‌خواهد با عیسی متحد بماند،‏ باید از گناهانش دست بکشد؛‏ چون کسی که به گناهانش ادامه می‌دهد،‏ او را نمی‌شناسد و به او ایمان ندارد.‏* ۷  فرزندان عزیزم،‏ نگذارید کسی گمراهتان کند؛‏ کسی که کارهای درست انجام می‌دهد درستکار است،‏ دقیقاً همان طور که عیسی درستکار است.‏ ۸  اما کسی که دائم گناه می‌کند،‏ در واقع پیرو ابلیس است،‏ چون ابلیس از همان اول* گناه کرده است.‏ به همین دلیل پسر خدا آمد* تا کارهای ابلیس را خنثی کند.‏* ۹  کسی که فرزند خدا می‌شود،‏* از گناهانش دست می‌کشد،‏ چون روح خدا* در او وجود دارد.‏ پس او دیگر نمی‌تواند به گناهانش ادامه دهد،‏ چون فرزند خداست.‏ ۱۰  بنابراین،‏ فرزندان خدا و فرزندان ابلیس را به این شکل می‌توان تشخیص داد:‏ کسی که کارهای درست انجام نمی‌دهد و برادرش را دوست ندارد،‏ فرزند خدا نیست؛‏ ۱۱  چون این پیامی است که از اول شنیده‌اید:‏ ما باید همدیگر را دوست داشته باشیم،‏ ۱۲  و نباید مثل قائن باشیم که فرزند شیطان* بود و برادرش را کشت.‏ اما چرا او را کشت؟‏ چون کارهای خودش شریرانه و کارهای برادرش درست بود.‏ ۱۳  برادران من،‏ از این تعجب نکنید که مردم دنیا از شما نفرت دارند.‏ ۱۴  ما می‌دانیم که از مرگ به زندگی رسیده‌ایم،‏ چون برادرانمان* را دوست داریم.‏ کسی که محبت ندارد،‏ در مرگ باقی می‌ماند.‏ ۱۵  کسی که از برادرش نفرت دارد،‏ در واقع قاتل است و شما می‌دانید که هیچ قاتلی زندگی ابدی نخواهد داشت.‏ ۱۶  مسیح جانش را برای ما فدا کرد و ما به این شکل یاد گرفته‌ایم که محبت واقعی چیست.‏ پس ما هم وظیفه داریم جانمان را برای برادرانمان* فدا کنیم.‏ ۱۷  اما اگر کسی در این دنیا وضع مالی خوبی داشته باشد و ببیند برادرش نیازمند است و محبتش* را از او دریغ کند،‏ چطور می‌تواند ادعا کند که خدا را دوست دارد؟‏ ۱۸  فرزندان عزیزم،‏ محبت ما نباید فقط در گفتار و حرف‌هایمان باشد،‏ بلکه باید واقعی* باشد و در کارهایمان دیده شود.‏ ۱۹  به این شکل می‌فهمیم که به حقیقت تعلّق داریم و دلمان را مطمئن می‌کنیم که خدا دوستمان دارد؛‏* ۲۰  و هر وقت دلمان به دلیلی ما را محکوم کند،‏ یادمان باشد که خدا بزرگ‌تر از دل ماست* و همه چیز را می‌داند.‏ ۲۱  عزیزانم،‏ اگر دلمان ما را محکوم نکند،‏ می‌توانیم با اطمینان و بدون هیچ ترسی* با خدا صحبت کنیم.‏ ۲۲  به علاوه چون از فرمان‌های خدا اطاعت می‌کنیم و کارهایی را انجام می‌دهیم که باعث خوشحالی‌اش می‌شود،‏ هر چیزی در دعا از او بخواهیم به ما می‌دهد.‏ ۲۳  بله،‏ فرمان او این است که به پسرش* عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و به هم محبت کنیم،‏ همان طور که او* به ما فرمان داد.‏ ۲۴  کسی که از فرمان‌های او اطاعت می‌کند،‏ با او متحد می‌ماند و او هم با چنین شخصی در اتحاد می‌ماند.‏ در واقع،‏ ما از طریق روحی که او به ما داده،‏ می‌دانیم که او با ما متحد می‌ماند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «این امید را به او دارد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آشکار شد.‏»‏
یا:‏ «او را ندیده و نمی‌شناسد.‏»‏
یا:‏ «از وقتی که راه خودش را پیش گرفت.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آشکار شد.‏»‏
یا:‏ «از بین ببرد؛‏ باطل کند.‏»‏
یا:‏ «از خدا زاده شده.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بذر خدا.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «آن شریر.‏»‏
یا:‏ «هم‌ایمانانمان.‏»‏
یا:‏ «هم‌ایمانانمان.‏»‏
یا:‏ «دلسوزی‌اش.‏»‏
یا:‏ «صادقانه.‏»‏
یا:‏ «و دلمان را در حضور او متقاعد می‌کنیم.‏»‏
یا:‏ «خدا ما را بهتر از خودمان می‌شناسد.‏»‏
یا:‏ «با آزادی بیان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «به اسم پسرش.‏»‏
احتمالاً منظور عیسی است.‏