نامهٔ اول پِطرُس ۴‏:‏۱‏-‏۱۹

  • همچون عیسی،‏ برای انجام خواست خدا زندگی کنید ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • پایان همه چیز نزدیک است ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • رنج کشیدن به خاطر مسیحی بودن ‏(‏۱۲-‏۱۹‏)‏

۴  پس چون می‌دانید که مسیح در جسم رنج کشید،‏ شما نیز خود را با همان طرز فکری* که او داشت،‏ مجهز سازید؛‏ زیرا کسی که در جسم متحمّل رنج شده،‏ از گناه کردن دست کشیده است ۲  تا باقی عمر خود را دیگر نه برای انجام دادن خواهش‌های انسان،‏ بلکه برای انجام دادن خواست خدا سپری کند.‏ ۳  در واقع،‏ در گذشته به قدر کافی عمر خود را صرف به جا آوردن خواست مردم دنیا کرده‌اید،‏ زمانی که عمر خود را به رفتار بی‌شرمانه،‏* شهوات عنان‌گسیخته،‏ مستی،‏ مهمانی‌های همراه با بی‌بندوباری،‏* میخوارگی و بت‌پرستی نفرت‌انگیز می‌گذراندید.‏ ۴  آنان از این که شما دیگر ایشان را در همان بی‌بندوباری‌های مفرط همراهی نمی‌کنید،‏ متحیّرند و به همین خاطر شما را دشنام می‌دهند.‏ ۵  اما این افراد به کسی که آمادهٔ داوری بر زندگان و مردگان است،‏ حساب پس خواهند داد.‏ ۶  در واقع،‏ به همین دلیل است که بشارت به مردگان* نیز اعلام شد تا هرچند همچون همهٔ انسان‌ها به سبب جسم مورد داوری قرار می‌گیرند،‏ بتوانند از دیدگاه خدا تحت هدایت روح زندگی کنند.‏ ۷  پایان همه چیز نزدیک شده است.‏ پس عاقل و همواره آمادهٔ دعا باشید.‏* ۸  بیش از هر چیز،‏ با تمام وجود به یکدیگر محبت کنید؛‏ زیرا محبت،‏ انبوه گناهان را می‌پوشاند.‏ ۹  بدون شِکوه و شکایت،‏ نسبت به یکدیگر مهمان‌نواز باشید.‏ ۱۰  همچون کارگزاران* نیکوی لطف الٰهی،‏ لطفی که عطایای گوناگون می‌بخشد،‏ متناسب با عطیه‌ای که یافته‌اید یکدیگر را خدمت کنید.‏ ۱۱  اگر کسی سخن می‌گوید،‏ پیام خدا را بگوید؛‏ اگر کسی خدمت می‌کند،‏ با اتکا به قدرتی خدمت کند که خدا می‌بخشد تا خدا از طریق عیسی مسیح در همه چیز جلال یابد.‏ جلال و قوّت همیشه و تا ابد از آنِ او باد!‏ آمین.‏ ۱۲  ای عزیزان،‏ از آزمایش‌های سختی* که گریبانگیر شماست،‏ متعجب مباشید که گویی امری عجیب برایتان رخ داده است.‏ ۱۳  برعکس،‏ همان قدر که در رنج‌های مسیح شریک هستید،‏ همان قدر نیز شادی کنید تا هنگام ظهور* جلال او غرق شادی گردید.‏ ۱۴  اگر به خاطر نام مسیح به شما ناسزا گویند،‏* خوشا به حال شما؛‏ زیرا این امر نشان می‌دهد که از روح جلال که روح خداست،‏ برخوردارید.‏ ۱۵  پس باشد که هیچ یک از شما به خاطر قتل،‏ دزدی،‏ بدکاری یا دخالت در امور دیگران متحمّل رنج نشود.‏ ۱۶  اما اگر کسی به خاطر مسیحی بودن رنج کشد،‏ شرمسار مباشد؛‏ بلکه همچنان شایستهٔ این نام رفتار کرده،‏ خدا را تمجید کند؛‏ ۱۷  زیرا زمان مقرّر فرارسیده است تا داوری از خانهٔ خدا آغاز شود.‏ پس اگر این داوری از ما آغاز می‌شود،‏ عاقبت کسانی که مطیع بشارت خدا نیستند،‏ چه خواهد بود؟‏ ۱۸  همچنین «اگر درستکاران* به‌دشواری نجات می‌یابند،‏ چه بر سر خدانشناسان و گناهکاران خواهد آمد؟‏» ۱۹  پس کسانی که به خاطر انجام دادن خواست خدا رنج می‌کشند،‏ خود* را به دست آفریدگار امین بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «همان عزم راسخی».‏
یا:‏ «رفتار وقیحانه»؛‏ حالت جمع واژهٔ یونانی اَسِلگِیا؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «رفتار بی‌شرمانه».‏
یا:‏ «مستی،‏ عیاشی».‏
به کسانی اشاره دارد که از لحاظ روحانی مرده‌اند؛‏ به اِفِسُسیان ۲:‏۱ رجوع شود.‏
یا:‏ «و برای دعا کردن هوشیار باشید».‏
یا:‏ «مباشران»؛‏ منظور خدمتگزاری است که سرپرستی امور خانهٔ ارباب خود را بر عهده دارد.‏
یا:‏ «آتشینی».‏
تحت‌اللفظی:‏ «مکاشفهٔ».‏
یا:‏ «شما را سرزنش کنند».‏
یا:‏ «عادلان».‏
یا:‏ «جان‌های خود».‏