نامهٔ اول پولُس به قُرِنتیان ۱۰‏:‏۱‏-‏۳۳

  • نمونه‌های هشدارآمیز از تاریخ اسرائیلیان ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

  • هشدار در مورد بت‌پرستی ‏(‏۱۴-‏۲۲‏)‏

    • سفرهٔ یَهُوَه،‏ سفرهٔ دیوها ‏(‏۲۱‏)‏

  • آزادی و توجه به وجدان دیگران ‏(‏۲۳-‏۳۳‏)‏

    • همه کار را برای جلال خدا بکنید ‏(‏۳۱‏)‏

۱۰  ای برادران،‏ اکنون می‌خواهم بدانید که پدران ما همگی زیر ابر بودند و از میان دریا گذشتند.‏ ۲  همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند.‏ ۳  همگی از یک خوراک روحانی* خوردند ۴  و از یک آشامیدنی روحانی* نوشیدند؛‏ زیرا از آن صخرهٔ روحانی* که در پی آنان می‌رفت،‏ می‌نوشیدند.‏ آن صخره مظهر مسیح بود.‏* ۵  با این حال،‏ چون خدا از اکثر ایشان خشنود نبود،‏ در بیابان کشته شدند.‏ ۶  آن وقایع،‏ اکنون نمونه‌هایی برای ما شده است تا مانند آنان خواهان بدی نباشیم.‏ ۷  باشد که همچون بعضی از آنان بت‌پرست نشویم،‏ چنان که نوشته شده است:‏ «قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و سپس برای خوشگذرانی به پا خاستند.‏» ۸  باشد که مرتکب اعمال نامشروع جنسی* نشویم،‏ چنان که بعضی از آنان مرتکب آن شدند و در یک روز ۲۳٬۰۰۰ نفر از ایشان هلاک گشتند.‏ ۹  باشد که یَهُوَه* را نیازماییم،‏ مانند بعضی از آنان که او را آزمودند و با نیش مارها هلاک شدند.‏ ۱۰  باشد که گله و شکایت نکنیم،‏ مانند بعضی از ایشان که چنین کردند و به دست آن هلاک‌کننده هلاک گشتند.‏ ۱۱  این امور برای آنان به وقوع پیوست تا درس عبرتی باشد و برای هشدار ما نوشته شد؛‏ آری،‏ برای ما که در پایان اعصار* به سر می‌بریم.‏ ۱۲  پس آن کسی که گمان می‌کند ایستاده است،‏ مراقب باشد که نیفتد.‏ ۱۳  هر وسوسه‌ای که برای شما پیش آید،‏ برای انسان‌های دیگر نیز پیش آمده است.‏ اما خدا امین است و نخواهد گذاشت که بیش از توانتان وسوسه شوید،‏ بلکه هنگام آن وسوسه راه گریزی نیز مهیا خواهد ساخت تا بتوانید در برابر آن پایداری کنید.‏ ۱۴  پس ای برادران عزیز،‏ از بت‌پرستی بگریزید.‏ ۱۵  من با شما که اشخاصی فهیم هستید،‏ سخن می‌گویم.‏ خودتان در مورد آنچه می‌گویم،‏ قضاوت کنید.‏ ۱۶  آیا برداشتن جامِ برکت که برای آن برکت می‌طلبیم،‏ به مفهوم شریک شدن در خون مسیح نیست؟‏ آیا شکستن نان،‏ به مفهوم شریک شدن در بدن مسیح نیست؟‏ ۱۷  ما هرچند بسیاریم،‏ چون تنها یک نان وجود دارد،‏ یک بدن هستیم؛‏ زیرا همهٔ ما در خوردن آن یک نان شریکیم.‏ ۱۸  قوم اسرائیل را بنگرید:‏ مگر کسانی که از قربانی‌ها می‌خورند،‏ در مذبح شریک نیستند؟‏ ۱۹  حال منظور من چیست؟‏ آیا منظور من این است که گوشتی که به بت‌ها تقدیم می‌شود،‏ چیزی بیش از گوشت است،‏ یا این که بت‌ها واقعاً خدا هستند؟‏ ۲۰  خیر،‏ بلکه منظور من این است که آنچه قوم‌ها قربانی می‌کنند،‏ برای بت‌ها قربانی می‌کنند و نه برای خدا و من نمی‌خواهم که شما با دیوها شریک شوید.‏ ۲۱  شما نمی‌توانید هم از جام یَهُوَه* بنوشید و هم از جام دیوها؛‏ شما نمی‌توانید هم از «سفرهٔ یَهُوَه»‏* بخورید و هم از سفرهٔ دیوها.‏ ۲۲  آیا می‌خواهیم ‹غیرت یَهُوَه* را برانگیزانیم›؟‏ آیا از او قوی‌تریم؟‏ ۲۳  همه چیز جایز* است،‏ اما همه چیز مفید نیست.‏ آری،‏ همه چیز جایز است،‏ اما همه چیز سازنده نیست.‏ ۲۴  هیچ کس در پی نفع خود نباشد،‏ بلکه نفع دیگری را بجوید.‏ ۲۵  هر گوشتی که در بازار فروخته می‌شود،‏ بخورید و لزومی ندارد که برای آسودگی وجدان خود سؤال کنید؛‏ ۲۶  زیرا «زمین و هر آنچه بر آن است،‏ از آنِ یَهُوَه* است.‏» ۲۷  اگر شخصی بی‌ایمان،‏ شما را برای صرف غذا دعوت کند و شما مایل به رفتن باشید،‏ آنچه در مقابل شما می‌گذارد،‏ بخورید و لزومی ندارد که برای آسودگی وجدان خود سؤال کنید.‏ ۲۸  اما اگر کسی به شما بگوید:‏ «این گوشت به بت‌ها تقدیم شده است،‏» آن را به سبب کسی که این را خاطرنشان ساخت و به سبب وجدان،‏ مخورید.‏ ۲۹  البته منظور من وجدان شما نیست،‏ بلکه وجدان آن شخص دیگر است؛‏ زیرا چرا باید وجدان شخصی دیگر بر آزادی من حکم کند؟‏ ۳۰  اگر برای آنچه می‌خورم شکرگزارم،‏ چرا به خاطر آنچه خدا را برای آن شکر می‌گویم،‏ در مورد من بد گویند؟‏ ۳۱  پس،‏ خواه بخورید،‏ خواه بنوشید و خواه هر کار دیگری که انجام دهید،‏ همه را برای جلال خدا بکنید.‏ ۳۲  مراقب باشید که نه یهودیان را لغزش دهید و نه یونانیان و نه جماعت خدا را،‏ ۳۳  همان گونه که من نیز می‌کوشم تا همه را در هر چیز خشنود سازم؛‏ در واقع در پی نفع خود نیستم،‏ بلکه جویای نفع بسیاری دیگر هستم تا آنان نجات یابند.‏

پاورقی‌ها

منظور خداداد است.‏
منظور خداداد است.‏
منظور خداداد است.‏
یا:‏ «آن صخره مسیح بود».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
یا:‏ «نظام‌های این دنیا»؛‏ رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «نظام حاضر».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «یَهُوَه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «یَهُوَه».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «یَهُوَه».‏
یا:‏ «قانونی».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏