اول قُرِنتیان ۱‏:‏۱‏-‏۳۱

  • سلام و احوال‌پرسی ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • پولُس خدا را به خاطر وجود قُرِنتیان شکر می‌گوید ‏(‏۴-‏۹‏)‏

  • اهمیت اتحاد ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

  • مسیح نشانهٔ قدرت و حکمت خداست ‏(‏۱۸-‏۲۵‏)‏

  • افتخار به یَهُوَه ‏(‏۲۶-‏۳۱‏)‏

۱  نامه‌ای از طرف پولُس که به خواست خدا انتخاب شده تا رسول عیسی مسیح باشد و همچنین از طرف برادرمان سوسْتِنیس،‏ ۲  به جماعت خدا که در شهر قُرِنتُس است،‏ یعنی به شما که پاک و مقدّس شده‌اید تا در اتحاد با عیسی مسیح باشید و دعوت شده‌اید که جزو مقدّسان باشید.‏ این نامه همین طور برای همهٔ کسانی است که هر کجا باشند اسم عیسی مسیح را که سَرور ما و سَرور آن‌هاست به زبان می‌آورند.‏* ۳  لطف و آرامش از طرف پدرمان خدا و سَرورمان عیسی مسیح شامل حال شما شود!‏ ۴  من همیشه خدای خودم را به خاطر وجود شما شکر می‌کنم که لطفش را از طریق عیسی مسیح به شما داده است،‏ ۵  چون زندگی شما به دلیل اتحادتان با عیسی از هر نظر غنی شده،‏ یعنی به شما توانایی داده شده که کلام خدا را موعظه کنید و شناختی کامل دربارهٔ آن داشته باشید.‏ ۶  به علاوه،‏ شهادتی که دربارهٔ مسیح به شما داده شد،‏ بین شما عمیقاً ریشه گرفته است.‏ ۷  برای همین،‏ شما در حالی که مشتاقانه چشم‌به‌راه ظهور سَرورمان عیسی مسیح هستید،‏ از هیچ نعمت یا هدیه‌ای محروم نیستید.‏ ۸  خدا به شما کمک خواهد کرد که تا آخر استوار بمانید و به این شکل کسی نتواند شما را در روزی که سَرورمان عیسی مسیح بیاید،‏ متهم کند.‏ ۹  خدا امین و وفادار است و اوست که شما را به دوستی* با پسرش عیسی مسیح،‏ یعنی سَرور ما دعوت کرده است.‏ ۱۰  برادران* عزیزم،‏ به نام سَرورمان عیسی مسیح همهٔ شما را ترغیب می‌کنم در چیزهایی که می‌گویید توافق داشته باشید و بین شما چنددستگی* نباشد.‏ از شما خواهش می‌کنم که در فکر و عقیده کاملاً متحد باشید،‏ ۱۱  چون ای برادران من،‏ بعضی از افراد خانوادهٔ خِلوئه دربارهٔ شما به من خبر داده‌اند که بین شما اختلاف‌نظر* و تفرقه وجود دارد.‏ ۱۲  منظور من این است که بعضی‌ها در میان شما می‌گویند:‏ «من پیرو پولُس هستم.‏» عده‌ای دیگر می‌گویند:‏ «ولی من پیرو آپولُس هستم.‏» بعضی‌ها می‌گویند:‏ «اما من پیرو کیفا* هستم.‏» بعضی‌ها هم می‌گویند:‏ «ولی من پیرو مسیح هستم.‏» ۱۳  مگر جماعت مسیح به گروه‌های مختلف تقسیم شده؟‏ مگر پولُس بود که برای شما روی تیر اعدام شد؟‏ یا مگر به نام پولُس تعمید گرفتید؟‏ ۱۴  خدا را شکر می‌کنم که غیر از کِریسپوس و گایوس،‏ کسی از شما را تعمید ندادم،‏ ۱۵  تا کسی نتواند بگوید که شما به نام من تعمید گرفتید.‏ ۱۶  البته اهل خانهٔ اِستِفاناس را هم تعمید دادم.‏ ولی یادم نمی‌آید کس دیگری را غیر از این‌ها تعمید داده باشم،‏ ۱۷  چون مسیح مرا برای تعمید دادن نفرستاد،‏ بلکه مرا برای اعلام خبر خوش فرستاد.‏ او نخواست من برای اعلام این خبر از کلمه‌های پیچیده* استفاده کنم،‏ مبادا مرگ مسیح روی تیر شکنجه* بی‌فایده جلوه داده شود.‏ ۱۸  پیامی که دربارهٔ مرگ مسیح روی تیر شکنجه است،‏ برای کسانی که در راه نابودی هستند احمقانه به نظر می‌رسد،‏ ولی برای ما که در راه نجات پیش می‌رویم نشانهٔ قدرت خداست؛‏ ۱۹  چون در نوشته‌های مقدّس آمده است:‏ «من حکمت حکیمان را از بین می‌برم و هوش هوشمندان را رد می‌کنم.‏» ۲۰  در این دنیا* شخص حکیم کجاست؟‏ عالِم دین کجاست؟‏ کسی که اهل بحث و گفتگوست* کجاست؟‏ آیا خدا ثابت نکرده که حکمت این دنیا پوچ و بی‌معنی است؟‏ ۲۱  مردم این دنیا چون به حکمت خودشان متکی هستند،‏ نمی‌توانند خدا را بشناسند.‏ پیامی که ما موعظه می‌کنیم در نظر دیگران بی‌ارزش است،‏ ولی خدا حکمتش را به این شکل نشان داد که صلاح دانست از طریق همین پیام،‏ کسانی را که به آن ایمان می‌آورند نجات دهد.‏ ۲۲  یهودیان می‌خواهند معجزه* ببینند و یونانیان دنبال حکمت هستند.‏ ۲۳  اما ما موعظه می‌کنیم که مسیح روی تیر اعدام شد؛‏ این پیام برای یهودیان غیر قابل قبول* و برای غیریهودیان پوچ و بی‌معنی است.‏ ۲۴  ولی برای کسانی که دعوت شده‌اند،‏ چه یهودی چه یونانی،‏ مسیح نشانهٔ قدرت و حکمت خداست،‏ ۲۵  چون هر چه از طرف خداست ولی حماقت محسوب می‌شود،‏ از حکمت انسان‌ها حکیمانه‌تر است و هر چه از طرف خداست ولی ضعیف و ناتوان محسوب می‌شود،‏ از قدرت انسان‌ها قوی‌تر است.‏ ۲۶  برادران عزیز،‏ شما می‌بینید که وقتی خدا شما را دعوت کرد،‏ اکثرتان از دید انسان‌ها دانا یا قدرتمند نبودید و یا در خانواده‌ای سرشناس به دنیا نیامده بودید.‏ ۲۷  اما خدا کسانی را انتخاب کرد که از دید مردم دنیا نادانند تا دانایان را رسوا کند؛‏ او کسانی را انتخاب کرد که از دید مردم دنیا ضعیفند تا قدرتمندان را خوار و ذلیل کند؛‏ ۲۸  خدا کسانی را انتخاب کرد که مردم دنیا آن‌ها را بی‌اهمیت می‌دانند و با دید حقارت به آن‌ها نگاه می‌کنند.‏ بله،‏ او کسانی را که از دید مردم دنیا چیزی نیستند انتخاب کرد تا نشان دهد اشخاصی که خودشان را بزرگ و مهم می‌دانند هیچ هستند،‏ ۲۹  و به این شکل،‏ هیچ انسانی نتواند در مقابل خدا فخرفروشی کند.‏ ۳۰  اما به خاطر خداست که شما در اتحاد با عیسی مسیح هستید.‏ عیسی حکمت و عدالت خدا را برای ما آشکار می‌کند و از طریق او می‌توانیم پاک و مقدّس شویم.‏ او همچنین با فدا کردن جانش،‏ ما را از چنگ گناه آزاد کرده است.‏ ۳۱  در نتیجه،‏ طبق نوشته‌های مقدّس،‏ «هر کسی که بخواهد افتخار کند،‏ به این افتخار کند که یَهُوَه* را می‌شناسد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «می‌خوانند.‏»‏
یا:‏ «شراکت.‏»‏
کلمهٔ «برادر» در کتاب مقدّس می‌تواند هم به مردان و هم به زنان اشاره کند.‏
یا:‏ «تفرقه؛‏ گروه‌بندی»‏
یا:‏ «نفاق.‏»‏
اسم دیگر پِطرُس.‏
یا:‏ «حکمت بشری.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه.‏
یا:‏ «عصر؛‏ نظام.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «عصر؛‏ نظام.‏»‏
یا:‏ «فیلسوف.‏»‏
یا:‏ «نشانه.‏»‏
یا:‏ «باعث لغزش.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۵.‏