نامهٔ اول پولُس به تیموتائوس ۳‏:‏۱‏-‏۱۶

  • شرایط لازم برای سرپرستان ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • شرایط لازم برای خادمان جماعت ‏(‏۸-‏۱۳‏)‏

  • راز مقدّس وفاداری به خدا ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

۳  این گفته قابل اعتماد است که اگر کسی تلاش کند برای سرپرست شدن واجد شرایط شود،‏ در آرزوی کار خوبی است.‏ ۲  برای همین،‏ سرپرست باید طوری زندگی کند که کسی نتواند به او اتهامی بزند،‏ نباید بیشتر از یک زن داشته باشد،‏ باید در شیوهٔ زندگی‌اش* تعادل را حفظ کند،‏ قدرت تشخیص* داشته باشد،‏ منظم و مهمان‌نواز باشد و صلاحیت تعلیم دادن را داشته باشد.‏ ۳  او نباید در خوردن مشروبات الکلی زیاده‌روی کند یا دست به خشونت بزند،‏ بلکه باید معقول باشد؛‏ همچنین نه اهل جرّوبحث باشد و نه پول‌دوست.‏ ۴  او باید سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و بچه‌هایش را طوری تربیت کند که مطیع و باادب باشند.‏ ۵  ‏(‏چون اگر کسی نداند که چطور خانوادهٔ خودش را سرپرستی کند،‏ چطور می‌تواند از جماعت خدا مراقبت کند؟‏)‏ ۶  او نباید تازه ایمان آورده باشد،‏ چون این خطر وجود دارد که مغرور شود و به محکومیت ابلیس گرفتار شود.‏ ۷  به علاوه،‏ او باید بین کسانی که عضو جماعت نیستند،‏ شهرت خوبی داشته باشد تا رسوا نشود و در دام شیطان نیفتد.‏ ۸  به همین ترتیب،‏ خادم جماعت* هم باید جدی باشد،‏ دورو نباشد،‏* در خوردن شراب زیاده‌روی نکند،‏ با طمع و فریبکاری دنبال مال و منال نباشد.‏ ۹  او باید با وجدانی پاک به راز مقدّسِ ایمان* پای‌بند بماند.‏ ۱۰  اما اول باید صلاحیت این افراد آزمایش شود،‏ بعد می‌توانند به عنوان سرپرست یا خادم در جماعت خدمت کنند،‏ چون اتهامی به آن‌ها زده نشده است.‏ ۱۱  به همین شکل،‏ زنان هم باید جدی باشند،‏ به دیگران تهمت نزنند،‏ در شیوهٔ زندگی‌شان* تعادل را حفظ کنند و در همه چیز امین و وفادار باشند.‏ ۱۲  خادم جماعت نباید بیشتر از یک زن داشته باشد و باید سرپرست خوبی برای خانواده و فرزندانش باشد.‏ ۱۳  کسانی که خدمتشان را در جماعت به‌خوبی انجام می‌دهند،‏ در نظر دیگران از شهرت خوبی برخوردار می‌شوند و می‌توانند آزادانه* دربارهٔ ایمان به عیسی مسیح صحبت کنند.‏ ۱۴  امیدوارم به زودی پیش تو بیایم.‏ با این حال،‏ این چیزها را برای تو می‌نویسم ۱۵  تا اگر آمدنم طول کشید،‏ بدانی که چطور باید در میان اهل خانهٔ خدا که جماعت خدای زنده است رفتار کنی؛‏ جماعتی که ستون و پشتیبان حقیقت است.‏ ۱۶  در واقع،‏ راز وفاداری به خدا رازی بزرگ و مقدّس است:‏ «او* در بدنی جسمی ظاهر شد،‏ در بدنی روحی درستکار شمرده شد،‏ خودش را به فرشته‌ها نشان داد،‏ دربارهٔ او به ملت‌ها موعظه شد،‏ مردم در سراسر دنیا به او ایمان آوردند و با شکوه و جلال به آسمان برده شد.‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «در عادت‌هایش.‏»‏
یا:‏ «درک و فهم.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «خادم جماعت.‏»‏
یا:‏ «حرف‌های فریبنده نگوید.‏»‏
منظور از «راز مقدّسِ ایمان» تعالیم مسیحی است.‏
تحت‌اللفظی:‏ «در عادت‌هایشان.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «آزادی بیان.‏»‏
منظور عیسی است.‏