نامهٔ اول پولُس به تیموتائوس ۲‏:‏۱‏-‏۱۵

  • دعا برای همه نوع افراد ‏(‏۱-‏۷‏)‏

    • یک خدا،‏ یک واسطه ‏(‏۵‏)‏

    • بهای هم‌میزان برای نجات همهٔ انسان‌ها ‏(‏۶‏)‏

  • راهنمایی‌هایی برای مردان و زنان ‏(‏۸-‏۱۵‏)‏

    • داشتن لباس و آرایش شایسته ‏(‏۹،‏ ۱۰‏)‏

۲  قبل از هر چیز توصیه می‌کنم که برای همه نوع افراد دعا کنیم،‏ برایشان به خدا التماس کنیم،‏ برایشان از خدا کمک بخواهیم و بابت آن‌ها از او تشکر کنیم؛‏ ۲  برای پادشاهان و همهٔ کسانی که مقامی بالا دارند هم به همین صورت دعا کنیم تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای داشته باشیم و نشان دهیم که خودمان را به خدا وقف کرده‌ایم و در کارهایمان جدی هستیم.‏ ۳  دعا کردن برای دیگران در چشم نجات‌دهندهٔ ما خدا خوب و شایسته است.‏ ۴  خواست خدا این است که همه نوع انسان‌ها دربارهٔ حقیقت به شناخت دقیقی برسند و نجات پیدا کنند.‏ ۵  فقط یک خدا وجود دارد و بین خدا و انسان‌ها هم فقط یک واسطه وجود دارد،‏ یعنی یک مرد که همان عیسی مسیح است.‏ ۶  مسیح جانش را به عنوان بهای رهایی داد؛‏ یعنی بهای هم‌میزانی* که لازم بود برای نجات همهٔ انسان‌ها* پرداخت شود.‏ این پیامی است که باید در زمان تعیین‌شده دربارهٔ آن شهادت داده شود.‏ ۷  من به عنوان مبشّر و رسول تعیین شدم تا دربارهٔ این موضوع شهادت دهم.‏ چیزی که می‌گویم حقیقت است و دروغ نیست!‏ من معلّم قوم‌های غیریهودی شدم تا دربارهٔ ایمان و حقیقت به آن‌ها تعلیم دهم.‏ ۸  پس می‌خواهم در هر جا که جمع می‌شوید،‏ مردان خشم و جرّوبحث را کنار بگذارند و دست‌های پاکشان* را برای دعا بلند کنند.‏ ۹  زنان هم باید در طرز لباس پوشیدن و آرایش خود باوقار،‏ باحیا* و معقول باشند.‏ آن‌ها باید بدانند که زیبایی‌شان به انواع مدل‌های مو،‏ طلا و مروارید و یا لباس‌های گران‌قیمت وابسته نیست،‏ ۱۰  بلکه زیبایی‌شان به کارهای خوبی که می‌کنند بستگی دارد،‏ درست همان طور که شایستهٔ زنانی است که خودشان را به خدا وقف کرده‌اند.‏ ۱۱  زنان باید در سکوت* و با فروتنی* کامل تعلیم بگیرند.‏* ۱۲  اجازه نمی‌دهم که زنان تعلیم دهند یا بر مردان تسلّط داشته باشند،‏ بلکه باید ساکت بمانند؛‏* ۱۳  چون اول آدم آفریده شد و بعد حوّا.‏ ۱۴  همچنین آدم فریب نخورد،‏ بلکه زن کاملاً فریب خورد و قانون خدا را زیر پا گذاشت.‏ ۱۵  با این حال،‏ زنان با بچه‌دار شدن محفوظ می‌مانند،‏ به شرطی که همیشه باایمان،‏ بامحبت،‏ مقدّس و معقول* باشند.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه:‏ «بهای رهایی.‏»‏
یا:‏ «همه نوع انسان‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «وفادارشان.‏»‏
یا:‏ «با نجابت.‏»‏
یا:‏ «آرامی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «فرمانبرداری.‏»‏
منظور در جلسات جماعت است.‏
یا:‏ «آرام بمانند.‏»‏
یا:‏ «فهمیده.‏»‏