نامهٔ اول پولُس به تيموتائوس ۱‏:‏۱‏-‏۲۰

  • سلام‌ها ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • هشدار در مورد معلّمان كاذب ‏(‏۳-‏۱۱‏)‏

  • لطف خدا شامل حال پولُس شد ‏(‏۱۲-‏۱۶‏)‏

  • پادشاه همهٔ اعصار ‏(‏۱۷‏)‏

  • ادامه دادن به جنگ نيكو ‏(‏۱۸-‏۲۰‏)‏

۱  از طرف پولُس كه به حكم نجات‌دهنده‌مان خدا و اميدمان مسيحْ عيسی،‏ رسول مسيحْ عيسی گشته است،‏ ۲  به تيموتائوس* فرزند راستينم در ايمان:‏ لطف،‏ رحمت و آرامش از جانب پدرمان خدا و سَرورمان مسيحْ عيسی با تو باد!‏ ۳  همان طور كه پيش از سفرم به مقدونيه* تو را ترغيب كردم،‏ اكنون نيز از تو می‌خواهم كه در اِفِسُس بمانی تا به برخی افراد حكم كنی كه تعليمی ديگر ندهند،‏ ۴  خود را با افسانه‌ها مشغول نسازند و در شجره‌نامه‌ها كندوكاو نكنند.‏ چنين كارهايی هيچ فايده‌ای ندارد،‏ چون از طرف خدا نيست كه باعث تقويت ايمان ما شود،‏ بلكه تنها بحث‌های بی‌فايده به وجود می‌آورد.‏* ۵  در واقع،‏ هدف از اين توصيه* برانگيختن محبتی است كه از دلی خالص،‏ وجدانی پاک* و ايمانی بی‌ريا برمی‌خيزد.‏ ۶  عده‌ای با دور شدن از چنين محبتی،‏ راه خود را در بيهوده‌گويی‌ها گم كرده‌اند.‏ ۷  آنان می‌خواهند معلّمان قانون باشند،‏ اما نه می‌فهمند چه می‌گويند و نه می‌فهمند كه بر سر چه چيز با چنين تعصبی اصرار می‌ورزند!‏ ۸  ما می‌دانيم كه شريعت نيكوست،‏ اگر كسی آن را به‌درستی اجرا كند.‏ ۹  به علاوه،‏ می‌دانيم كه قانون برای درستكاران* نيست،‏ بلكه برای قانون‌شكنان است،‏ همچنين برای سركشان،‏ خدانشناسان،‏ گناهكاران،‏ عهدشكنان،‏ كفرگويان،‏ قاتلان پدر،‏ قاتلان مادر،‏ آدمكشان،‏ ۱۰  برای كسانی كه مرتكب اعمال نامشروع جنسی می‌شوند،‏* همجنس‌بازان،‏* آدم‌دزدان،‏ دروغگويان و برای كسانی كه شهادت دروغ می‌دهند* و برای هر عمل ديگری كه خلاف تعليم صحيح* است.‏ ۱۱  اين تعليم هماهنگ با بشارتِ پرجلال خدای شاد است؛‏ بشارتی كه اعلام آن به من سپرده شده است.‏ ۱۲  من از سَرورمان مسيحْ عيسی كه به من قدرت بخشيد،‏ سپاسگزارم؛‏ زيرا با سپردن اين خدمت به من،‏ مرا مورد اعتماد خود دانست،‏ ۱۳  اگرچه پيش از اين كفرگو،‏ آزاررسان و گستاخ بودم.‏ با اين همه به من رحم شد؛‏ زيرا از روی ناآگاهی و بی‌ايمانی عمل می‌كردم.‏ ۱۴  اما لطف خداوند ما به‌فراوانی همراه با ايمان و محبتی كه از مسيحْ عيسی است،‏ شامل حال من شد.‏ ۱۵  اين گفته كه مسيحْ عيسی برای نجات گناهكاران به اين دنيا آمد،‏ قابل اعتماد و كاملاً شايستهٔ پذيرش است؛‏ البته من خود در ميان گناهكاران،‏ بزرگ‌ترينِ آنان هستم.‏ ۱۶  اما با اين كه بزرگ‌ترينِ ايشان هستم،‏ به من رحم شد تا از طريق من،‏ مسيحْ عيسی تمام بردباری خود را ابراز كند و به اين ترتيب،‏ مرا نمونه‌ای برای كسانی قرار دهد كه به او ايمان می‌آورند و به زندگی جاودان دست می‌يابند.‏ ۱۷  بر پادشاه همهٔ اعصار،‏* خدای يكتا،‏ بی‌زوال* و ناديدنی،‏ هميشه و تا ابد حرمت و جلال باد!‏ آمين.‏ ۱۸  ای فرزندم،‏ تيموتائوس،‏ اين توصيه* را با نظر به پيشگويی‌هايی كه در مورد تو شده بود،‏ به تو می‌سپارم تا هماهنگ با آن‌ها به جنگ نيكو ادامه دهی ۱۹  و ايمان و وجدان پاک* خود را حفظ نمايی؛‏ زيرا برخی با زير پا گذاشتن ندای وجدان،‏ سبب شكسته شدن كشتی ايمانشان شده‌اند.‏ ۲۰  هيمِنائوس و اسكندر از آن جمله‌اند.‏ از اين رو،‏ آنان را به شيطان واگذاشتم* تا تأديب شوند و بياموزند كه كفر نگويند.‏

پاورقی‌ها

يعنی «كسی كه به خدا حرمت می‌نهد».‏
به پاورقی اعمال ۱۶:‏۹ رجوع شود.‏
يا:‏ «بلكه تنها به گمان‌پردازی می‌انجامد».‏
يا:‏ «حكم كتبی؛‏ فرمان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «وجدانی نيكو».‏
يا:‏ «عادلان».‏
رجوع به واژه‌نامه‏:‏ «اعمال نامشروع جنسی».‏
منظور مردانی است كه با هم رابطهٔ جنسی دارند.‏
يا:‏ «كسانی كه قسم دروغ می‌خورند».‏
يا:‏ «سالم؛‏ مفيد».‏
يا:‏ «پادشاه ابديت».‏
تحت‌اللفظی:‏ «فسادناپذير».‏
يا:‏ «حكم كتبی؛‏ فرمان».‏
تحت‌اللفظی:‏ «وجدان نيكوی».‏
به اخراج شدن از جماعت اشاره دارد.‏