مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب یونِس

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • تلاش یونِس برای فرار از یَهُوَه ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یَهُوَه توفانی شدید به راه می‌اندازد ‏(‏۴-‏۶‏)‏

  • یونِس باعث مصیبت می‌شود ‏(‏۷-‏۱۳‏)‏

  • انداختن یونِس به دریای پرتلاطم ‏(‏۱۴-‏۱۶‏)‏

  • ماهی‌ای بزرگ یونِس را می‌بلعد ‏(‏۱۷‏)‏

 • ۲

  • دعای یونِس از شکم ماهی ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • ماهی،‏ یونِس را بر خشکی بیرون می‌اندازد ‏(‏۱۰‏)‏

 • ۳

  • اطاعت یونِس از خدا و رفتن او به نِینَوا ‏(‏۱-‏۴‏)‏

  • توبهٔ مردم نِینَوا با شنیدن پیام یونِس ‏(‏۵-‏۹‏)‏

  • خدا از نابود کردن نِینَوا منصرف می‌شود ‏(‏۱۰‏)‏

 • ۴

  • خشم یونِس و آرزویش برای مرگ ‏(‏۱-‏۳‏)‏

  • یَهُوَه به یونِس درس رحمت می‌دهد ‏(‏۴-‏۱۱‏)‏

   • ‏«آیا درست است که اینچنین خشمگین شوی؟‏» ‏(‏۴‏)‏

   • درسی با استفاده از بوتهٔ کدو در یک تشبیه عینی ‏(‏۶-‏۱۰‏)‏