یوشَع ۱‏:‏۱‏-‏۱۸

  • یَهُوَه به یوشَع قوّت‌قلب می‌دهد ‏(‏۱-‏۹‏)‏

    • خواندن قوانین خدا و تعمّق بر آن ‏(‏۸‏)‏

  • آمادگی قوم برای عبور از رود اردن ‏(‏۱۰-‏۱۸‏)‏

۱  بعد از این که موسی خادم یَهُوَه مرد،‏ یَهُوَه به یوشَع* پسر نون که دستیار موسی بود گفت:‏ ۲  ‏«خادم من موسی مرده است.‏ پس بلند شو و همراه این قوم به آن طرف رود اردن برو و به سرزمینی که می‌خواهم به قوم اسرائیل بدهم وارد شو.‏ ۳  درست همان طور که به موسی قول دادم،‏ هر جا که قدم بگذارید آن را به شما می‌دهم.‏ ۴  مرز سرزمین شما از جنوب به بیابان،‏ از شمال به لبنان،‏ از شرق به رودخانهٔ بزرگ،‏ یعنی فُرات (‏که شامل سرزمین حیتّیان هم می‌شود)‏ و از غرب* به دریای بزرگ* خواهد رسید.‏ ۵  در تمام طول عمرت هیچ کس نمی‌تواند تو را شکست دهد.‏ من درست همان طور که با موسی بودم با تو هم خواهم بود؛‏ هیچ وقت تو را ترک نمی‌کنم و تنهایت نمی‌گذارم.‏ ۶  شجاع و قوی باش،‏ چون تو باید این قوم را رهبری کنی تا صاحب سرزمینی شوند* که برای اجدادشان قسم خوردم به آن‌ها بدهم.‏ ۷  ‏«شجاع و بسیار قوی باش و از تمام قوانینی* که خادم من موسی به تو داد کاملاً اطاعت کن.‏ از آن‌ها سرپیچی نکن و به راست یا چپ منحرف نشو تا هر جایی که می‌روی بتوانی عاقلانه عمل کنی.‏ ۸  همیشه دربارهٔ این کتاب که قوانین* خدا در آن آمده صحبت کن،‏ شب و روز آن را بخوان و روی آن تعمّق کن تا بتوانی به همهٔ چیزهایی که در آن نوشته شده به‌دقت عمل کنی.‏ اگر این کار را بکنی موفق می‌شوی و می‌توانی عاقلانه عمل کنی.‏ ۹  پس همان طور که به تو فرمان دادم شجاع و قوی باش.‏ ترس و وحشت به دلت راه نده،‏ چون من که یَهُوَه خدایت هستم هر جا که بروی با تو خواهم بود.‏»‏ ۱۰  بعد یوشَع به بزرگان قوم دستور داد و گفت:‏ ۱۱  ‏«از سراسر اردوگاه بگذرید و به قوم فرمان دهید که توشهٔ سفر را ببندند،‏ چون سه روز دیگر باید به آن طرف رود اردن برویم تا سرزمینی را که یَهُوَه خدایمان می‌خواهد به ما بدهد،‏ تصرّف کنیم.‏»‏ ۱۲  یوشَع همچنین به طایفهٔ رِئوبین،‏ طایفهٔ جاد و نصف طایفهٔ مَنَسّی گفت:‏ ۱۳  ‏«یادتان باشد که موسی خادم یَهُوَه به شما چه فرمانی داد.‏ او به شما گفت:‏ ‹یَهُوَه خدایتان این سرزمین را به شما داده تا در آنجا در صلح و آرامش زندگی کنید.‏ ۱۴  زنان و فرزندان و دام‌هایتان باید در سرزمینی که موسی در شرق رود اردن به شما داده بمانند،‏ اما همهٔ شما جنگجویان باید با آرایش جنگی جلوتر از برادرانتان به آن طرف رود اردن بروید.‏ شما باید به برادرانتان کمک کنید،‏ ۱۵  تا موقعی که یَهُوَه همان صلح و آرامشی را که به شما داده است به آن‌ها بدهد و برادرانتان هم سرزمینی را که یَهُوَه خدایتان می‌خواهد به آن‌ها بدهد،‏ تصرّف کنند.‏ بعد می‌توانید به سرزمینی که موسی خادم یَهُوَه در شرق رود اردن به شما داده است برگردید و در آنجا زندگی کنید.‏›»‏* ۱۶  آن‌ها در جواب یوشَع گفتند:‏ «هر فرمانی که به ما داده‌ای انجام می‌دهیم و به هر جایی که ما را بفرستی می‌رویم.‏ ۱۷  درست همان طور که به همهٔ گفته‌های موسی گوش می‌دادیم،‏ به گفته‌های تو هم گوش می‌دهیم.‏ یَهُوَه خدایت همان طور که با موسی بود،‏ همیشه با تو باشد.‏ ۱۸  هر کسی که از دستورات تو سرپیچی کند و از فرمان‌هایت اطاعت نکند،‏ باید کشته شود.‏ پس همیشه شجاع و قوی باش!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «یِهوشَع.‏» یعنی:‏ «یَهُوَه نجات است.‏»‏
یا:‏ «طرف غروب آفتاب.‏»‏
همان دریای مدیترانه.‏
یا:‏ «سرزمینی را به میراث ببرند.‏»‏
یا:‏ «شریعتی.‏»‏
یا:‏ «شریعت.‏»‏
یا:‏ «آن را تصاحب کنید.‏»‏