انجیل یوحنا ۱۶‏:‏۱‏-‏۳۳

  • احتمال کشته شدن پیروان عیسی ‏(‏۱-‏۴الف‏)‏

  • نقش روح‌القدس ‏(‏۴ب-‏۱۶‏)‏

  • ‏«غم شما به شادی تبدیل خواهد شد» ‏(‏۱۷-‏۲۴‏)‏

  • پیروزی عیسی بر این دنیا ‏(‏۲۵-‏۳۳‏)‏

۱۶  ‏«من این چیزها را به شما گفتم تا ایمانتان را از دست ندهید.‏* ۲  مردم شما را از کنیسه‌ها بیرون خواهند کرد.‏ در واقع،‏ زمانی می‌رسد که هر کس شما را بکُشد خیال می‌کند که با این کار خدمتی مقدّس برای خدا انجام داده است.‏ ۳  آن‌ها با شما این طور رفتار خواهند کرد،‏ چون نه پدرم را می‌شناسند و نه مرا.‏ ۴  من این چیزها را به شما گفتم که وقتی اتفاق بیفتند،‏* یادتان بیاید که قبلاً همهٔ این‌ها را به شما گفته بودم.‏ ‏«من زودتر این چیزها را به شما نگفتم،‏ چون خودم با شما بودم.‏ ۵  ولی حالا پیش کسی که مرا فرستاد می‌روم.‏ با این حال،‏ هیچ کدامتان از من سؤال نمی‌کنید،‏ ‹کجا می‌روی؟‏› ۶  اما چون این چیزها را به شما گفتم،‏ دلتان پر از غم و اندوه شده است.‏ ۷  با وجود این،‏ من حقیقت را به شما می‌گویم؛‏ رفتن من به نفع شماست،‏ چون اگر نروم،‏ آن یاور پیش شما نخواهد آمد.‏ ولی اگر بروم،‏ او* را پیش شما خواهم فرستاد.‏ ۸  وقتی آن یاور بیاید،‏ به طور قانع‌کننده‌ای به مردم دنیا ثابت می‌کند که گناه،‏ عدالت و داوری چیست.‏ ۹  اول،‏ ثابت می‌کند که گناه چیست،‏ چون مردم دنیا به من ایمان ندارند.‏* ۱۰  دوم،‏ ثابت می‌کند که عدالت چیست،‏ چون من پیش پدرم می‌روم و شما دیگر مرا نمی‌بینید.‏ ۱۱  سوم،‏ ثابت می‌کند که داوری چیست،‏ چون خدا حکمران این دنیا را داوری کرده است.‏ ۱۲  ‏«خیلی چیزهای دیگر دارم که به شما بگویم،‏ ولی فعلاً طاقت شنیدن آن‌ها را ندارید.‏ ۱۳  اما وقتی آن یاور یعنی همان روح‌القدس که حقیقت را آشکار می‌کند بیاید،‏ به شما کمک خواهد کرد تا حقیقت را کاملاً درک کنید،‏ چون او* از خودش چیزی نمی‌گوید،‏ بلکه چیزهایی را که می‌شنود می‌گوید و شما را از آینده باخبر می‌کند.‏ ۱۴  آن یاور باعث جلال من می‌شود،‏ چون حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد کرد.‏ ۱۵  هر چه پدر دارد،‏ مال من هم هست.‏ به همین دلیل گفتم که روح‌القدس،‏ حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد کرد.‏ ۱۶  به‌زودی دیگر مرا نمی‌بینید،‏ ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا می‌بینید!‏»‏ ۱۷  بعضی از شاگردان عیسی وقتی این را شنیدند،‏ از همدیگر پرسیدند:‏ «منظورش از این حرف چیست که به ما می‌گوید،‏ ‹به‌زودی دیگر مرا نمی‌بینید،‏ ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا می‌بینید›؟‏ منظورش چیست که می‌گوید،‏ ‹پیش پدرم می‌روم›؟‏» ۱۸  آن‌ها به همدیگر می‌گفتند:‏ «منظورش از ‹مدت کوتاهی› چیست؟‏ ما نمی‌فهمیم که دربارهٔ چه چیزی صحبت می‌کند.‏» ۱۹  عیسی متوجه شد که شاگردانش می‌خواهند از او سؤال کنند.‏ پس به آن‌ها گفت:‏ «آیا در مورد این از همدیگر سؤال می‌کنید که بدانید چرا گفتم،‏ ‹به‌زودی دیگر مرا نمی‌بینید،‏ ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره مرا می‌بینید›؟‏ ۲۰  این حقیقت را بدانید:‏ وقتی بروم،‏ شما عزادار می‌شوید و گریه و زاری می‌کنید،‏ ولی مردم دنیا خوشحال خواهند شد.‏ شما غمگین می‌شوید،‏ ولی غم شما به شادی تبدیل خواهد شد.‏ ۲۱  زنی که وقت زایمانش نزدیک شده درد می‌کشد،‏ چون وقتش رسیده که بچه‌اش را به دنیا بیاورد.‏ اما وقتی بچه‌اش به دنیا آمد،‏ دیگر درد و رنجی را که کشیده به یاد نمی‌آورد،‏ چون از این که یک انسان جدید به دنیا آمده شاد است.‏ ۲۲  شما هم الآن غمگین هستید،‏ ولی من دوباره شما را می‌بینم و دلتان شاد می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند این شادی را از شما بگیرد.‏ ۲۳  در آن روز،‏ دیگر از من چیزی نخواهید خواست.‏* ولی این حقیقت را بدانید که هر چه به اسم من از پدرم بخواهید،‏ او به شما می‌دهد.‏ ۲۴  تا حالا به اسم من حتی یک چیز هم نخواسته‌اید.‏ ولی به اسم من بخواهید تا به شما داده شود.‏ آن وقت کاملاً شاد می‌شوید.‏ ۲۵  ‏«من این چیزها را با مَثَل و تشبیه به شما گفتم،‏ ولی زمانی می‌رسد که دیگر با مَثَل و تشبیه با شما صحبت نمی‌کنم،‏ بلکه واضح و روشن در مورد پدرم با شما صحبت می‌کنم.‏ ۲۶  در آن روز،‏ درخواست‌هایتان را به اسم من به پدرم خواهید گفت.‏ ولی منظورم این نیست که من برای شما از پدرم چیزی درخواست می‌کنم.‏ ۲۷  پدرم خدا خودش شما را دوست دارد،‏* چون شما مرا دوست داشته‌اید* و ایمان آورده‌اید که من به نمایندگی از طرف او آمده‌ام.‏ ۲۸  من به نمایندگی از طرف پدرم به این دنیا آمده‌ام و حالا این دنیا را ترک می‌کنم و پیش پدرم می‌روم.‏»‏ ۲۹  شاگردان عیسی گفتند:‏ «الآن به طور واضح و روشن صحبت می‌کنی و از مَثَل و تشبیه استفاده نمی‌کنی.‏ ۳۰  حالا متوجه شدیم که تو همه چیز را می‌دانی و چون از افکار انسان‌ها باخبری،‏ نیازی نیست که کسی از تو سؤالی بپرسد.‏ به همین دلیل،‏ ایمان داریم که از طرف خدا آمده‌ای.‏» ۳۱  عیسی از آن‌ها پرسید:‏ «آیا حالا ایمان دارید؟‏ ۳۲  زمانی می‌آید،‏ و در واقع همین الآن رسیده است که همهٔ شما پراکنده می‌شوید و به خانه‌های خودتان فرار می‌کنید و مرا تنها می‌گذارید.‏ اما من تنها نیستم،‏ چون پدرم با من است.‏ ۳۳  من این چیزها را به شما گفتم تا از طریق من آرامش داشته باشید.‏ شما در این دنیا با مشکلات و سختی‌هایی روبرو می‌شوید،‏ ولی شجاع باشید!‏ من بر این دنیا پیروز شده‌ام!‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «لغزش نخورید.‏»‏
یا:‏ «وقتی زمان وقوع آن‌ها برسد.‏»‏
ضمیر «او» در اینجا،‏ در زبان یونانی مذکر است.‏ از آنجایی که کلمهٔ «روح» در زبان یونانی خنثی است،‏ پی می‌بریم که عیسی با استفاده از ضمیر «او» به روح‌القدس شخصیت می‌دهد.‏ روح‌القدس در واقع شخص نیست،‏ بلکه نیرو است.‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح‌القدس.‏»‏
یا:‏ «در عمل نشان نمی‌دهند که به من ایمان دارند.‏»‏
ضمیر «او» در اینجا،‏ در زبان یونانی مذکر است.‏ از آنجایی که کلمهٔ «روح» در زبان یونانی خنثی است،‏ پی می‌بریم که عیسی با استفاده از ضمیر «او» به روح‌القدس شخصیت می‌دهد.‏ روح‌القدس در واقع شخص نیست،‏ بلکه نیرو است.‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «روح‌القدس.‏»‏
یا:‏ «سؤالی نخواهید کرد.‏»‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت.‏»‏
به یونانی فیلِئو؛‏ رجوع به واژه‌نامه:‏ «محبت.‏»‏