انجیل یوحنا ۱۵‏:‏۱‏-‏۲۷

  • مَثَل درخت انگور حقیقی ‏(‏۱-‏۱۰‏)‏

  • همدیگر را دوست داشته باشید ‏(‏۱۱-‏۱۷‏)‏

    • ‏«بزرگ‌ترین محبتی که کسی می‌تواند از خودش نشان دهد» ‏(‏۱۳‏)‏

  • مردم دنیا از پیروان عیسی متنفرند ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

۱۵  ‏«من درخت انگور حقیقی هستم و پدرم باغبان است.‏ ۲  او هر شاخه‌ای را که میوه ندهد می‌بُرَد و شاخه‌هایی را که میوه می‌دهند هَرَس* و اصلاح می‌کند تا میوهٔ بیشتری بدهند.‏ ۳  شما همین الآن هم به خاطر چیزهایی که به شما گفته‌ام پاک و اصلاح شده‌اید.‏ ۴  در اتحاد با من بمانید و من در اتحاد با شما می‌مانم.‏ شاخه‌ای که از درخت جدا شود،‏ به خودی خود نمی‌تواند میوه بدهد؛‏ به همین شکل اگر شما در اتحاد با من نمانید نمی‌توانید میوه بیاورید.‏ ۵  من آن درخت انگور هستم و شما شاخه‌های من.‏ هر کسی که در اتحاد با من بماند و من در اتحاد با او بمانم،‏ میوهٔ فراوان می‌آوَرَد،‏ چون اگر از من جدا باشید،‏ هیچ کاری نمی‌توانید بکنید.‏ ۶  اگر کسی در اتحاد با من نمانَد،‏ مثل شاخه‌ای بی‌فایده است که دور می‌اندازند و خشک می‌شود.‏ مردم شاخه‌های خشک‌شده را جمع می‌کنند و در آتش می‌اندازند و می‌سوزانند.‏ ۷  اگر شما در اتحاد با من بمانید و حرف‌هایم در دل شما بماند،‏ هر چه در دعا بخواهید به شما داده خواهد شد.‏ ۸  وقتی شما دائم میوهٔ فراوان بیاورید و ثابت کنید که شاگردان من هستید،‏ پدرم تمجید می‌شود.‏ ۹  همان طور که پدرم مرا دوست دارد،‏ من هم شما را دوست دارم.‏ پس زیر سایهٔ محبت من بمانید.‏* ۱۰  اگر از فرمان‌های من اطاعت کنید،‏ زیر سایهٔ محبت من می‌مانید،‏ درست همان طور که من با اطاعت از فرمان‌های پدرم زیر سایهٔ محبت او می‌مانم.‏ ۱۱  ‏«من این چیزها را به شما گفتم تا شما همان شادی‌ای را داشته باشید که من دارم و دلتان از شادی لبریز شود.‏* ۱۲  این فرمانی است که به شما می‌دهم:‏ درست همان طور که من شما را دوست داشته‌ام،‏ شما هم همدیگر را دوست داشته باشید.‏ ۱۳  بزرگ‌ترین محبتی که کسی می‌تواند از خودش نشان دهد این است که جانش را برای دوستانش فدا کند.‏ ۱۴  اگر طبق فرمان‌های من عمل کنید،‏ آن وقت دوست من هستید.‏ ۱۵  من دیگر به شما خدمتکار نمی‌گویم،‏ چون خدمتکار از کارهای اربابش خبر ندارد.‏ اما شما را دوست خودم می‌دانم،‏ چون شما را از همهٔ چیزهایی که از پدرم شنیدم باخبر کردم.‏ ۱۶  شما مرا انتخاب نکردید،‏ بلکه من شما را انتخاب کردم و این مأموریت را به شما دادم که بروید و دائم میوه‌های* خوب بیاورید؛‏ میوه‌هایی که همیشگی باشد.‏ آن وقت،‏ پدرم هر چه که به اسم من از او بخواهید به شما می‌دهد.‏ ۱۷  ‏«این فرمان‌ها را به شما داده‌ام تا همدیگر را دوست داشته باشید.‏ ۱۸  اگر دنیا از شما نفرت داشته باشد،‏ بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است.‏ ۱۹  دنیا از شما نفرت دارد،‏ چون بخشی از این دنیا نیستید و من شما را انتخاب و از این دنیا جدا کرده‌ام.‏ اگر بخشی از این دنیا بودید،‏ دنیا شما را دوست می‌داشت،‏ چون به آن تعلّق داشتید.‏ ۲۰  موضوعی را که به شما گفتم به خاطر بسپارید:‏ ‹یک خدمتکار از اربابش بزرگ‌تر نیست.‏› پس اگر به من آزار رساندند،‏ به شما هم آزار می‌رسانند و اگر به گفته‌های من توجه کردند،‏ به گفته‌های شما هم توجه می‌کنند.‏ ۲۱  اما مردم دنیا به خاطر این که پیرو من هستید،‏ تمام این آزارها را به شما می‌رسانند،‏ چون خدایی را که مرا فرستاد نمی‌شناسند.‏ ۲۲  اگر به این دنیا نیامده بودم و با مردم صحبت نمی‌کردم،‏ تقصیری* نداشتند.‏ ولی چون آمده‌ام،‏ دیگر برای گناهانشان عذر و بهانه‌ای ندارند.‏ ۲۳  هر کسی که از من متنفر است،‏ از پدرم هم نفرت دارد.‏ ۲۴  من در میان مردم این دنیا کارهایی کرده‌ام که کسی دیگر نکرده است.‏ اگر آن کارها را نکرده بودم،‏ تقصیری نداشتند.‏ اما حالا،‏ هرچند که این مردم مرا* به چشم خودشان دیده‌اند،‏ باز از من و پدرم نفرت دارند.‏ ۲۵  البته این اتفاق افتاد تا این پیشگویی نوشته‌های مقدّس به تحقق برسد:‏ ‹آن‌ها بی‌جهت از من نفرت دارند.‏› ۲۶  وقتی آن یاور* که من از طرف پدرم برای شما می‌فرستم بیاید،‏ یعنی روح‌القدس که از پدرم می‌آید و حقیقت را آشکار می‌کند،‏ همان دربارهٔ من شهادت می‌دهد.‏ ۲۷  شما هم باید دربارهٔ من شهادت دهید،‏ چون از اول با من بودید.‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «پاک.‏»‏
یا:‏ «پس در محبت من بمانید.‏»‏
یا:‏ «و شادی‌تان کامل شود.‏»‏
یا:‏ «ثمره‌های.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گناهی.‏»‏
یا:‏ «کارهای مرا.‏»‏
یا:‏ «آن تسلّی‌دهنده.‏»‏