انجیل یوحنا ۱۴‏:‏۱‏-‏۳۱

  • عیسی تنها راه نزدیک شدن به پدر است ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

    • ‏«من راه و حقیقت و زندگی هستم» ‏(‏۶‏)‏

  • عیسی وعدهٔ روح‌القدس را می‌دهد ‏(‏۱۵-‏۳۱‏)‏

    • ‏«پدرم از من بزرگ‌تر است» ‏(‏۲۸‏)‏

۱۴  ‏«نگرانی به دلتان راه ندهید.‏ به خدا ایمان داشته باشید؛‏ به من هم ایمان داشته باشید.‏* ۲  در خانهٔ پدرم مکان‌های زیادی برای ماندن هست.‏ اگر غیر از این بود،‏ من به شما می‌گفتم.‏ حالا می‌روم تا جایی برای شما آماده کنم.‏ ۳  وقتی بروم و مکانی برای شما آماده کنم،‏ دوباره می‌آیم و شما را پیش خودم می‌برم تا جایی که من هستم شما هم باشید.‏ ۴  شما می‌دانید به کجا می‌روم و راهش را هم بلدید.‏»‏ ۵  توما به عیسی گفت:‏ «سَرورم،‏ ما نمی‌دانیم کجا می‌روی.‏ پس چطور می‌توانیم راهش را بلد باشیم؟‏»‏ ۶  عیسی به او گفت:‏ «من راه و حقیقت و زندگی هستم.‏ هیچ کس نمی‌تواند پیش پدر بیاید،‏ مگر از طریق من.‏ ۷  اگر مرا می‌شناختید،‏ پدر مرا هم می‌شناختید.‏ اما از حالا به بعد او را می‌شناسید و به همین دلیل،‏ در واقع او را دیده‌اید.‏»‏ ۸  فیلیپُس به عیسی گفت:‏ «سَرورم،‏ پدر را به ما نشان بده و همین برای ما کافی است.‏»‏ ۹  عیسی به او گفت:‏ «فیلیپُس،‏ آیا بعد از این همه مدت که با شما بوده‌ام،‏ هنوز مرا نشناخته‌ای؟‏ هر کسی که مرا ببیند،‏ پدر را هم دیده است.‏ پس چرا می‌گویی ‹پدر را به ما نشان بده›؟‏ ۱۰  آیا ایمان نداری که من در اتحاد با پدر هستم و او در اتحاد با من است؟‏ چیزهایی که به شما می‌گویم از خودم نیست،‏ بلکه از پدرم است که در اتحاد با من می‌مانَد،‏ و او خواستش را از طریق من انجام می‌دهد.‏ ۱۱  ایمان داشته باشید که من در اتحاد با پدر هستم و او در اتحاد با من است.‏ در غیر این صورت،‏ لااقل به خاطر کارهایی که انجام می‌دهم،‏ ایمان بیاورید.‏ ۱۲  این حقیقت را بدانید:‏ کسی که به من ایمان داشته باشد،‏ همان کارهایی را می‌کند که من کرده‌ام و حتی کارهای بزرگ‌تر از این‌ها هم خواهد کرد،‏ چون من به‌زودی پیش پدرم می‌روم.‏ ۱۳  همچنین،‏ هر چه به نام من از خدا بخواهید،‏ من آن را انجام خواهم داد تا پدر از طریق پسرش جلال پیدا کند.‏ ۱۴  بله،‏ اگر چیزی به نام من از خدا بخواهید،‏ من آن را انجام خواهم داد.‏ ۱۵  ‏«اگر مرا دوست داشته باشید،‏ از فرمان‌های من اطاعت می‌کنید.‏ ۱۶  من از پدرم برای شما درخواست کمک خواهم کرد و او یاوری* دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما می‌مانَد.‏ ۱۷  این یاور همان روح‌القدس است که حقیقت را آشکار می‌کند.‏ مردم دنیا نمی‌توانند روح‌القدس را دریافت کنند،‏ چون نه آن را می‌بینند و نه آن را می‌شناسند.‏ اما شما آن را می‌شناسید،‏ چون همیشه با شما می‌مانَد و در وجودتان است.‏ ۱۸  من شما را تنها* نمی‌گذارم و حتماً پیش شما برمی‌گردم.‏ ۱۹  بعد از مدت کوتاهی،‏ مردم دنیا دیگر مرا نمی‌بینند،‏ ولی شما مرا خواهید دید و چون من زنده‌ام،‏ شما هم زنده خواهید بود.‏ ۲۰  در آن روز پی می‌برید که من در اتحاد با پدرم هستم و شما در اتحاد با من هستید و من هم در اتحاد با شما هستم.‏ ۲۱  هر کسی که فرمان‌های مرا بپذیرد و از آن‌ها اطاعت کند،‏ نشان می‌دهد که مرا دوست دارد.‏ کسی که مرا دوست داشته باشد،‏ پدرم او را دوست دارد.‏ من هم او را دوست دارم و خودم را به‌روشنی به او نشان می‌دهم.‏»‏ ۲۲  یهودا،‏ البته نه یهودای اِسخَریوطی،‏ به عیسی گفت:‏ «سَرورم،‏ چه شده که می‌خواهی خودت را به‌روشنی به ما نشان بدهی،‏ نه به مردم دنیا؟‏»‏ ۲۳  عیسی در جواب او گفت:‏ «اگر کسی مرا دوست داشته باشد،‏ به گفته‌های من عمل می‌کند.‏ پس پدرم او را دوست دارد و هر دوی ما پیش او می‌آییم و با او می‌مانیم.‏ ۲۴  اما اگر کسی مرا دوست نداشته باشد،‏ به گفته‌های من عمل نمی‌کند.‏ حرف‌هایی که از من می‌شنوید از خودم نیست،‏ بلکه از پدرم است که مرا فرستاد.‏ ۲۵  ‏«من این چیزها را تا وقتی که هنوز با شما هستم به شما می‌گویم.‏ ۲۶  اما وقتی پدرم روح‌القدس را که همان یاور است به اسم من بفرستد،‏ آن یاور،‏ همه چیز را به شما تعلیم می‌دهد و تمام چیزهایی را که به شما گفتم به یادتان می‌آورد.‏ ۲۷  من برای شما آرامش به جا می‌گذارم و آرامشی را که خودم دارم به شما می‌دهم.‏ آرامشی که من به شما می‌دهم مثل آرامشی نیست که دنیا می‌دهد.‏ نگرانی به دلتان راه ندهید و نگذارید ترس بر دلتان چیره شود.‏ ۲۸  شنیدید به شما گفتم که می‌روم،‏ ولی پیش شما برمی‌گردم.‏ اگر مرا دوست داشته باشید،‏ از این که پیش پدرم می‌روم شاد می‌شوید،‏ چون پدرم از من بزرگ‌تر است.‏ ۲۹  من این را از قبل به شما گفتم تا وقتی اتفاق بیفتد،‏ به گفته‌هایم ایمان بیاورید.‏ ۳۰  من دیگر بیشتر از این با شما صحبت نمی‌کنم،‏ چون حکمران این دنیا در راه است و می‌آید،‏ ولی هیچ تسلّطی* روی من ندارد.‏ ۳۱  اما برای این که مردم دنیا بدانند من پدر را دوست دارم،‏ دقیقاً طبق فرمان‌های او عمل می‌کنم.‏ حالا بلند شوید از اینجا برویم.‏

پاورقی‌ها

در این آیه،‏ ایمان داشتن می‌تواند به مفهوم نشان دادن ایمان در عمل باشد.‏
یا:‏ «تسلّی‌دهنده‌ای.‏»‏
یا:‏ «یتیم؛‏ عزادار.‏»‏
یا:‏ «قدرتی.‏»‏