مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب یوئیل

باب‌ها

۱ ۲ ۳

فهرست محتوا

 • ۱

  • حملهٔ شدید ملخ‌ها  ‏(‏۱-‏۱۴‏)‏

  • ‏«روز یَهُوَه نزدیک است»  ‏(‏۱۵-‏۲۰‏)‏

   • یوئیل نبی یَهُوَه را صدا می‌کند ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏

 • ۲

  • روز یَهُوَه و لشکر بسیار بزرگش ‏(‏۱-‏۱۱‏)‏

  • دعوت برای برگشت به طرف یَهُوَه ‏(‏۱۲-‏۱۷‏)‏

   • ‏«دل‌های خود را چاک بزنید» ‏(‏۱۳‏)‏

  • جواب یَهُوَه به قومش ‏(‏۱۸-‏۳۲‏)‏

   • ‏«روح خود را بر همهٔ انسان‌ها می‌ریزم» ‏(‏۲۸‏)‏

   • کارهای شگفت‌انگیز در آسمان‌ها و روی زمین ‏(‏۳۰‏)‏

   • کسانی که نام یَهُوَه را بخوانند،‏ نجات پیدا می‌کنند ‏(‏۳۲‏)‏

 • ۳

  • یَهُوَه همهٔ ملت‌ها را داوری می‌کند ‏(‏۱-‏۱۷‏)‏

   • درّهٔ یِهوشافاط ‏(‏۲‏،‏ ۱۲‏)‏

   • درّهٔ داوری ‏(‏۱۴‏)‏

   • یَهُوَه،‏ قلعه‌ای برای قوم اسرائیل ‏(‏۱۶‏)‏

  • یَهُوَه به قومش برکت می‌دهد ‏(‏۱۸-‏۲۱‏)‏