مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

نامهٔ یعقوب

باب‌ها

فهرست محتوا

  • ۱ سلام و احوالپرسی ‏(‏۱‏)‏

  • قدرت تحمّل،‏ شادی می‌آورد ‏(‏۲-‏۱۵‏)‏

   • ایمان،‏ در سختی‌ها محک زده می‌شود ‏(‏۳‏)‏

   • همیشه با ایمانِ قوی دعا کنید ‏(‏۵-‏۸‏)‏

   • تمایلات شخص،‏ گناه و مرگ به بار می‌آورد ‏(‏۱۴،‏ ۱۵‏)‏

  • همهٔ نعمت‌های عالی از طرف خداست ‏(‏۱۶-‏۱۸‏)‏

  • فقط شنوندهٔ کلام خدا نباشید (‏۹۱‏-‏۲۵‏)‏

   • کسی که خودش را در آینه می‌بیند ‏(‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏

  • پرستش پاک و بی‌عیب ‏(‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏

 • ۲

  • تبعیض قائل شدن،‏ گناه است ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • محبت،‏ قانون شاهانه ‏(‏۸‏)‏

  • ایمان بدون عمل،‏ مرده است ‏(‏۱۴-‏۲۶‏)‏

   • دیوها هم ایمان دارند و از ترس می‌لرزند ‏(‏۱۹‏)‏

   • ابراهیم دوست یَهُوَه خوانده شد ‏(‏۲۳‏)‏

 • ۳

  • رام کردن زبان ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • درست نیست که خیلی‌ها معلّم شوند ‏(‏۱‏)‏

  • حکمتی که از طرف خداست ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

 • ۴

  • دوست دنیا نباشید ‏(‏۱-‏۱۲‏)‏

   • در مقابل ابلیس مقاومت کنید ‏(‏۷‏)‏

   • به خدا نزدیک شوید ‏(‏۸‏)‏

  • هشدار در مورد غرور ‏(‏۱۳-‏۱۷‏)‏

   • ‏«اگر یَهُوَه بخواهد» ‏(‏۱۵‏)‏

 • ۵

  • هشدار به ثروتمندان ‏(‏۱-‏۶‏)‏

  • خدا صبر و تحمّل را برکت می‌دهد ‏(‏۷-‏۱۱‏)‏

  • بله‌تان بله باشد ‏(‏۱۲‏)‏

  • دعایی که از روی ایمان باشد،‏ مؤثر است ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • کمک به شخص گناهکار برای بازگشت ‏(‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏