نامهٔ پولُس به کولُسیان ۱‏:‏۱‏-‏۲۹

  • سلام و احوالپرسی ‏(‏۱،‏ ۲‏)‏

  • تشکر از خدا به خاطر ایمان کولُسیان ‏(‏۳-‏۸‏)‏

  • دعا برای رشد روحانی ‏(‏۹-‏۱۲‏)‏

  • نقش مهم عیسی ‏(‏۱۳-‏۲۳‏)‏

  • زحمت‌های پولُس برای جماعت ‏(‏۲۴-‏۲۹‏)‏

۱  نامه‌ای از طرف پولُس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح است و از طرف برادرمان تیموتائوس،‏ ۲  به مقدّسان* و برادران* وفادارمان در شهر کولُسی که پیرو مسیح هستند:‏ آرزو می‌کنیم که پدرمان خدا لطف و آرامش نصیبتان کند.‏ ۳  هر وقت برای شما دعا می‌کنیم،‏ خدا را که پدر سَرورمان عیسی مسیح است،‏ به خاطر وجودتان شکر می‌کنیم؛‏ ۴  چون شنیده‌ایم که چه ایمانی به عیسی مسیح دارید و چه محبتی به مقدّسان نشان می‌دهید.‏ ۵  ایمان و محبت شما از امیدتان سرچشمه می‌گیرد،‏ امیدی که به پاداش آسمانی‌تان دارید.‏ شما وقتی پیام حقیقت یا همان خبر خوش را شنیدید،‏ از این امید باخبر شدید.‏ ۶  بله،‏ این خبر خوش به گوشتان رسید و از روزی که آن را شنیدید و دقیقاً درک کردید که لطف خدا واقعاً چیست،‏ باعث شده که شما ثمر بیاورید.‏ این خبر خوش روزبه‌روز در سراسر دنیا بیشتر پخش می‌شود و باعث می‌شود که دیگران هم ثمر بیاورند.‏ ۷  شما چیزهایی دربارهٔ این خبر خوش از همکار و همخدمت عزیزمان اِپافْراس یاد گرفته‌اید که به نمایندگی از ما خادم وفادار مسیح است.‏ ۸  او همین طور ما را از محبتی که روح خدا در شما به وجود آورده،‏* باخبر کرده است.‏ ۹  برای همین،‏ از روزی که دربارهٔ ایمان و محبت شما شنیدیم،‏ از دعا کردن برایتان دست نکشیده‌ایم.‏ همیشه از خدا می‌خواهیم که به شما حکمت کامل و قدرت درک مسائل روحانی را بدهد تا بتوانید شناخت دقیقی از خواستش* داشته باشید.‏ ۱۰  دعا می‌کنیم که بتوانید رفتاری شایستهٔ یَهُوَه* داشته باشید و او را در همهٔ کارهایتان خوشحال کنید و بتوانید کارهای خوب انجام دهید و شناخت دقیقی را که از خدا دارید بیشتر کنید.‏ ۱۱  همین طور دعا می‌کنیم که خدا با قدرت پرشکوهش به شما نیروی فراوان بدهد تا بتوانید در هر شرایطی با صبر و شادی پایدار بمانید،‏ ۱۲  و پدرمان خدا را شکر کنید؛‏ خدایی که شما را لایق دانست* تا در میراث مقدّسانی که در نور هستند،‏ سهیم شوید.‏ ۱۳  خدا ما را از تاریکی بیرون آورد* و به پادشاهی پسر عزیزش هدایت* کرد؛‏ ۱۴  پسری که از طریق او بهای رهایی* ما پرداخته شد تا گناهانمان بخشیده شود و آزاد شویم.‏ ۱۵  مسیح صورت و شبیه خدای نادیدنی است.‏ او نخست‌زادهٔ تمام آفرینش است،‏ ۱۶  چون همهٔ چیزهای دیگر در آسمان و روی زمین از طریق او آفریده شد؛‏ یعنی چیزهایی که دیده می‌شود و چیزهایی که دیده نمی‌شود و پادشاهی‌ها،‏* حکومت‌ها،‏ دولت‌ها و قدرت‌ها.‏ بله،‏ همهٔ چیزهای دیگر از طریق او و برای او آفریده شد.‏ ۱۷  همچنین او قبل از همهٔ چیزهای دیگر وجود داشت و از طریق اوست که همهٔ چیزهای دیگر به وجود آمد.‏ ۱۸  مسیح سر بدن،‏ یعنی سر جماعت است.‏ او سرآغاز و اولین کسی است که از مردگان رستاخیز پیدا کرد تا در همه چیز اولین نفر باشد؛‏ ۱۹  چون خواست خدا این بود که فرزندش از هر جهت کامل باشد،‏* ۲۰  و از طریق او،‏ یعنی از طریق خونش که روی تیر شکنجه* ریخته شد،‏ همهٔ چیزهای دیگر را چه روی زمین و چه در آسمان‌ها با خودش آشتی دهد.‏ ۲۱  در واقع،‏ شما زمانی با خدا بیگانه و دشمن بودید،‏ چون فقط به کارهای شریرانه فکر می‌کردید.‏ ۲۲  اما حالا خدا از طریق مرگ مسیح که بدن جسمانی‌اش را فدا کرد،‏ شما را با خودش آشتی داده تا بتوانید در حضور او مقدّس و بی‌عیب و بدون هیچ اتهامی باشید.‏ ۲۳  البته به شرطی که ایمانتان را حفظ کنید و بر پایه و اساس ایمانتان محکم و استوار بمانید و امیدی را که با شنیدن خبر خوش در شما به وجود آمده،‏ از دست ندهید؛‏ همان خبر خوشی که در سراسر دنیا* موعظه شده و من پولُس به عنوان خادم،‏ تعیین شده‌ام تا آن را موعظه کنم.‏ ۲۴  من از رنجی که برای شما می‌کشم،‏ خوشحالم.‏ در واقع حاضرم مثل مسیح این رنج‌ها را تحمّل کنم،‏ اما هنوز به اندازهٔ کافی برای بدن مسیح که همان جماعت است رنج نکشیده‌ام.‏ ۲۵  خدا به من این مسئولیت را داده که به این جماعت خدمت کنم و کلامش را به طور کامل موعظه کنم.‏ این کار به نفع شماست.‏ ۲۶  کلامی که موعظه می‌کنم،‏ شامل راز مقدّسی است که طی زمان‌ها* و نسل‌های گذشته مخفی مانده بود،‏ ولی حالا برای مقدّسانِ او آشکار شده است.‏ ۲۷  در واقع،‏ باعث خوشحالی خدا بوده که این راز مقدّس که گنج پرارزشی است،‏ نه فقط برای مقدّسان بلکه برای غیریهودیان هم آشکار شود.‏ آن راز این است که مسیح در اتحاد با شماست و در نتیجه امید دارید که در شکوه و جلالش شریک شوید.‏ ۲۸  پس دربارهٔ مسیح به همه موعظه می‌کنیم و با تمام حکمتی که داریم به آن‌ها هشدار و تعلیم می‌دهیم تا کمکشان کنیم که در اتحاد با مسیح از نظر روحانی بالغ شوند و برای خدمت به خدا آماده شوند.‏ ۲۹  برای همین است که من در این راه اینقدر زحمت می‌کشم و با قدرت و نیرویی که او به من می‌دهد،‏ سخت تلاش می‌کنم.‏

پاورقی‌ها

رجوع به واژه‌نامه.‏
کلمهٔ «برادر» در کتاب مقدّس می‌تواند هم به مردان و هم به زنان اشاره کند.‏
تحت‌اللفظی:‏ «از محبت شما که در روح است.‏»‏
یا:‏ «اراده‌اش؛‏ مقاصدش.‏»‏
رجوع به ضمیمهٔ الف۵.‏
یا:‏ «به شما صلاحیت داد.‏»‏
یا:‏ «از اقتدار تاریکی نجات داد.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «منتقل.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «بهای رهایی.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «تخت‌ها.‏»‏
یا:‏ «که خصوصیاتش به طور کامل در وجود فرزندش قرار گیرد.‏»‏
رجوع به واژه‌نامه:‏ «تیر شکنجه.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «به تمام آفرینشِ زیر آسمان.‏»‏
یا:‏ «نظام‌ها.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «عصر؛‏ نظام.‏»‏