پیدایش ۷‏:‏۱‏-‏۲۴

۷  پس از آن،‏ یَهُوَه به نوح گفت:‏ «تو و تمام خانواده‌ات داخل کشتی شوید،‏ چون در بین مردم این نسل،‏ فقط تو در حضور من درستکار هستی.‏ ۲  تو باید از انواع حیوانات پاک هفت تا* با خودت ببری که شامل نر و ماده باشد؛‏ و از هر حیوان ناپاک تنها دو تا،‏ یعنی یک نر و یک ماده؛‏ ۳  و از پرندگان* آسمان هم هفت تا* با خودت ببر،‏ که شامل نر و ماده باشد،‏ تا نسلشان حفظ شود و در تمام زمین پخش شوند،‏ ۴  چون من هفت روز دیگر،‏ به مدت ۴۰ شبانه‌روز باران بر زمین می‌بارانم و تمام موجودات زنده را که به وجود آورده‌ام از سطح زمین محو می‌کنم.‏» ۵  پس نوح هر چه را که یَهُوَه به او فرمان داده بود،‏ انجام داد.‏ ۶  نوح ۶۰۰ ساله بود که طوفان* بر زمین آمد.‏ ۷  او قبل از این که طوفان شروع شود،‏ با همسر،‏ پسران و عروسانش داخل کشتی شد.‏ ۸  همین طور از هر حیوان پاک و از هر حیوان ناپاک و از پرندگان* و از هر حیوانی که روی زمین حرکت می‌کرد،‏ ۹  جفت جفت،‏ نر و ماده،‏ پیش نوح رفتند و داخل کشتی شدند؛‏ دقیقاً همان طور که خدا به نوح گفته بود.‏ ۱۰  هفت روز بعد،‏ طوفان* بر زمین آمد.‏ ۱۱  در ششصدمین سال زندگی نوح،‏ در روز هفدهم ماه دوم،‏ در یک لحظه تمام آب‌های انباشتهٔ آسمان* با شدّت جاری شد و دروازه‌های آسمان باز شد.‏ ۱۲  باران ۴۰ شبانه‌روز بر زمین بارید.‏ ۱۳  در همان روز،‏ نوح و همسرش و پسرانشان سام،‏ حام و یافِث و سه عروسشان داخل کشتی شدند.‏ ۱۴  آن‌ها همراه انواع حیوانات وحشی،‏ انواع حیوانات اهلی،‏ انواع خزندگان زمین و انواع پرندگان و جانوران بالدار داخل کشتی شدند.‏ ۱۵  آن موجودات زنده* از هر نوع،‏ جفت جفت پیش نوح می‌رفتند و داخل کشتی می‌شدند.‏ ۱۶  همان طور که خدا به نوح گفته بود،‏ آن‌ها از هر نوعی که بودند،‏ نر و ماده داخل کشتی شدند.‏ پس از آن،‏ یَهُوَه درِ کشتی را بست.‏ ۱۷  طوفان ۴۰ روز بدون وقفه بر زمین آمد و آب آنقدر زیاد شد که کشتی را از زمین بلند کرد و کشتی روی آب‌های عمیق شناور شد.‏ ۱۸  آب،‏ زمین را در خود فرو برد و به‌تدریج بیشتر و بیشتر می‌شد.‏ اما کشتی هنوز بر سطح آب شناور بود.‏ ۱۹  آب آنقدر زیاد شد که همهٔ کوه‌های بلند روی زمین* را پوشاند.‏ ۲۰  سطح آب آنقدر بالا آمد که حدود ۷ متر* بالاتر از قلّهٔ کوه‌ها بود.‏ ۲۱  بنابراین،‏ تمام موجودات زنده‌ای* که روی زمین بودند،‏ از بین رفتند:‏ پرندگان،‏* حیوانات اهلی و وحشی،‏ انبوه جانوران کوچک* و تمام انسان‌ها.‏ ۲۲  هر موجودی که روی خشکی بود و نیروی حیات* داشت و نَفَس می‌کشید،‏ مرد.‏ ۲۳  به این شکل،‏ خدا همهٔ موجودات زنده را از روی زمین محو کرد؛‏ یعنی انسان‌ها،‏ حیوانات اهلی،‏ حیوانات وحشی،‏ خزندگان و پرندگان* را.‏ همهٔ آن‌ها از روی زمین محو شدند؛‏ فقط نوح و کسانی که با او در کشتی بودند،‏ نجات پیدا کردند.‏ ۲۴  آب تا۱۵۰ روز زمین را کاملاً پوشانده بود.‏

پاورقی‌ها

یا احتمالاً:‏ «هفت جفت.‏»‏
یا:‏ «جانوران بالدار.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «هفت جفت.‏»‏
یا:‏ «سیلاب.‏»‏
یا:‏ «جانوران بالدار.‏»‏
یا:‏ «سیلاب.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «چشمه‌های آب‌های عمیق.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «موجوداتی که نیروی حیات داشتند.‏»‏
یا:‏ «زیر آسمان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «۱۵ ذراع.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «همهٔ جسم‌هایی.‏»‏
یا:‏ «جانوران بالدار.‏»‏
منظور انبوه جانورانی است که به طور گروهی یا دسته‌جمعی حرکت می‌کنند.‏
یا:‏ «روح حیات.‏»‏
یا:‏ «جانوران بالدار آسمان.‏»‏