پیدایش ۲۳‏:‏۱‏-‏۲۰

  • مرگ سارا و مکان خاکسپاری‌اش ‏(‏۱-‏۲۰‏)‏

۲۳  سارا ۱۲۷ سال عمر کرد.‏ ۲  او در قَریه‌اَربَع،‏ یعنی همان حِبرون در سرزمین کنعان مرد؛‏ و ابراهیم به خاطر مرگ سارا گریه و عزاداری کرد.‏ ۳  بعد ابراهیم از کنار جسد سارا بلند شد و به حیتّیان* گفت:‏ ۴  ‏«من در سرزمین شما بیگانه‌ام.‏ پس خواهش می‌کنم قطعه زمینی به من بفروشید تا بتوانم همسرم را در آنجا دفن کنم.‏» ۵  حیتّیان به ابراهیم گفتند:‏ ۶  ‏«ای سَرور،‏ تو در نظر ما مثل رئیسی* هستی که از طرف خدا آمده و می‌توانی همسرت را در بهترین زمینی که برای خاکسپاری داریم،‏ دفن کنی.‏ هیچ کدام از ما زمینمان را برای دفن همسرت از تو دریغ نمی‌کنیم.‏»‏ ۷  ابراهیم بلند شد و جلوی مردم آن سرزمین یعنی حیتّیان تعظیم کرد* ۸  و گفت:‏ «حالا که اجازه می‌دهید جسد همسرم را در اینجا دفن کنم،‏ خواهش می‌کنم عِفرون،‏ پسر صوحَر را ترغیب کنید ۹  که غار مَکفیله را که متعلّق به اوست و در حاشیهٔ زمینش است به من بفروشد.‏ من آن غار را در حضور شما به قیمت کامل با نقره از او می‌خرم تا جایی برای خاکسپاری داشته باشم.‏»‏ ۱۰  عِفرونِ حیتّی در میان بقیهٔ حیتّیان کنار دروازهٔ شهر نشسته بود.‏ او در حضور حیتّیان و همهٔ کسانی که در آنجا جمع شده بودند،‏ به ابراهیم گفت:‏ ۱۱  ‏«نه سَرورم!‏ لطفاً به من گوش بده.‏ من نه تنها آن غار بلکه زمینش را هم به تو می‌دهم؛‏ آن‌ها را در حضور قومم* به تو می‌دهم.‏ برو و همسرت را در آنجا دفن کن.‏» ۱۲  بعد ابراهیم جلوی مردم آن سرزمین تعظیم کرد ۱۳  و در حضور* آن‌ها به عِفرون گفت:‏ «خواهش می‌کنم به من گوش کن!‏ من حاضرم آن زمین را به قیمت کامل با نقره بخرم.‏ پس آن را از من قبول کن تا بتوانم همسرم را در آنجا دفن کنم.‏»‏ ۱۴  عِفرون به ابراهیم گفت:‏ ۱۵  ‏«سَرورم لطفاً به من گوش بده.‏ ارزش این زمین ۴۰۰ تکه* نقره است که اصلاً قابل تو را ندارد.‏ برو و همسرت را در آنجا دفن کن.‏» ۱۶  ابراهیم به عِفرون گوش کرد و مبلغی را که عِفرون در حضور حیتّیان پیشنهاد کرده بود،‏ یعنی ۴۰۰ تکه* نقره،‏ مطابق وزنی که در بازار آن زمان رایج بود،‏ به او پرداخت.‏ ۱۷  پس زمین عِفرون که در مَکفیله در نزدیکی مَمری بود،‏ ملک ابراهیم شد،‏ از جمله آن غار و تمام درختانی که در آن زمین بود.‏ ۱۸  آن زمین در حضور حیتّیان و همهٔ کسانی که کنار دروازهٔ شهر جمع شده بودند،‏ به ابراهیم فروخته شد و او صاحب آن شد.‏ ۱۹  بعد ابراهیم همسرش سارا را در سرزمین کنعان،‏ در غار مَکفیله که نزدیک مَمری یا همان حِبرون است،‏ دفن کرد.‏ ۲۰  به این شکل،‏ مالکیت آن زمین و غاری که در آن بود از حیتّیان به ابراهیم واگذار شد تا جایی برای خاکسپاری داشته باشد.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «پسران حیت.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «رئیسی بزرگ.‏»‏
یا:‏ «جلوی آنان خم شد.‏»‏
یا:‏ «پسران قومم.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «گوش.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شِکِل.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏
تحت‌اللفظی:‏ «شِکِل.‏» رجوع به ضمیمهٔ ب۱۴.‏