پیدایش ۱۷‏:‏۱‏-‏۲۷

  • ابراهیم پدر قوم‌های زیاد خواهد شد ‏(‏۱-‏۸‏)‏

    • تغییر نام اَبرام به ابراهیم ‏(‏۵‏)‏

  • عهد ختنه ‏(‏۹-‏۱۴‏)‏

  • تغییر نام سارای به سارا ‏(‏۱۵-‏۱۷‏)‏

  • وعدهٔ تولّد پسری به نام اسحاق ‏(‏۱۸-‏۲۷‏)‏

۱۷  وقتی اَبرام ۹۹ ساله بود،‏ یَهُوَه به او ظاهر شد و گفت:‏ «من خدای قادر مطلق هستم.‏ همیشه در راه من قدم بردار* و بی‌عیب باش.‏ ۲  من عهدی را که با تو بسته‌ام،‏ حفظ خواهم کرد و نسل تو را بسیار زیاد خواهم کرد.‏»‏ ۳  بعد اَبرام به خاک افتاد و پیشانی‌اش را بر زمین گذاشت.‏ خدا به صحبت با او ادامه داد و گفت:‏ ۴  ‏«من این عهد را با تو بسته‌ام و تو بدون شک پدر قوم‌های زیادی می‌شوی.‏ ۵  نام تو دیگر اَبرام* نخواهد بود،‏ بلکه ابراهیم* خواهد بود،‏ چون تو را پدر قوم‌های زیادی خواهم کرد.‏ ۶  تو را بسیار بارور خواهم کرد و از نسل تو قوم‌های زیادی به وجود خواهم آورد و پادشاهانی از نسل تو خواهند آمد.‏ ۷  ‏«من به عهدم با تو و نسل تو،‏ در طی نسل‌های آینده وفا خواهم کرد.‏ این عهد،‏ عهدی جاودانی است و بر طبق آن،‏ من خدای تو و خدای نسل تو خواهم بود.‏ ۸  همین طور سرزمینی را که در آن غریب هستید،‏ یعنی تمام سرزمین کنعان را برای همیشه به تو و نسل تو خواهم داد و من خدای آن‌ها خواهم بود.‏»‏ ۹  خدا همین طور به ابراهیم گفت:‏ «تو هم باید عهد مرا نگه داری؛‏ نسل تو هم باید در طی نسل‌های آینده عهد مرا نگه دارند.‏ ۱۰  این است عهد من با تو و نسل تو که باید به آن وفا کنید:‏ همهٔ پسران و مردان شما باید ختنه شوند.‏ ۱۱  ختنه* نشانهٔ عهدی خواهد بود که بین من و شماست.‏ ۱۲  طی نسل‌های آینده،‏ همهٔ پسران هشت روزهٔ شما باید ختنه شوند؛‏ یعنی همهٔ پسرانی که در خانهٔ تو به دنیا می‌آیند،‏ همین طور همهٔ پسران و مردانی که از نسل* تو نیستند و از بیگانگان خریده شده‌اند،‏ باید ختنه شوند.‏ ۱۳  هر پسری که در خانهٔ تو به دنیا بیاید و هر مردی که خریده شود،‏ باید ختنه شود.‏ این عهد من که نشانه‌اش بر بدن شماست،‏ عهدی جاودانی خواهد بود.‏ ۱۴  هر پسر یا مردی که ختنه نشود،‏ باید کشته شود،‏* چون او عهد مرا شکسته است.‏»‏ ۱۵  بعد خدا به ابراهیم گفت:‏ «در مورد همسرت سارای* هم دیگر نباید او را سارای صدا کنی،‏ چون اسم او از این به بعد سارا* خواهد بود.‏ ۱۶  من به او برکت می‌دهم و از طریق او به تو پسری خواهم داد.‏ من به سارا برکت می‌دهم؛‏ او مادر قوم‌ها و پادشاهان زیادی خواهد شد.‏» ۱۷  ابراهیم به خاک افتاد و سر بر زمین گذاشت.‏ او خندید و در دل خود گفت:‏ «آیا یک مرد ۱۰۰ ساله می‌تواند صاحب بچه شود؟‏ آیا سارا که زنی ۹۰ ساله است،‏ می‌تواند فرزندی به دنیا آورد؟‏»‏ ۱۸  بعد ابراهیم به خدای حقیقی گفت:‏ «ای خدای من،‏ به پسرم اسماعیل برکت بده!‏» ۱۹  خدا گفت:‏ «مطمئن باش که همسرت سارا برایت پسری به دنیا خواهد آورد و باید اسم او را اسحاق* بگذاری.‏ من عهدم را با او حفظ خواهم کرد.‏ این عهد،‏ عهدی جاودانی برای او و نسلش* خواهد بود.‏ ۲۰  در رابطه با اسماعیل هم درخواست تو را برآورده خواهم کرد.‏ من به او برکت می‌دهم و نسلش را بسیار زیاد خواهم کرد.‏ او صاحب ۱۲ پسر خواهد شد که رئیس خواهند بود و من از او قومی بزرگ به وجود خواهم آورد.‏ ۲۱  اما عهدم را با اسحاق حفظ خواهم کرد که سارا او را سال بعد در همین موقع برای تو به دنیا خواهد آورد.‏»‏ ۲۲  خدا بعد از این که گفتگویش با ابراهیم تمام شد،‏ از پیش او رفت.‏ ۲۳  بعد ابراهیم پسرش اسماعیل و تمام پسران و مردانی را که در خانهٔ او به دنیا آمده بودند و همهٔ مردانی را که خریده بود،‏ ختنه کرد.‏ او در آن روز همان طور که خدا به او گفته بود،‏ همهٔ پسران و مردانی را که در خانه‌اش بودند،‏ ختنه کرد.‏ ۲۴  ابراهیم ۹۹ ساله بود که ختنه شد.‏ ۲۵  پسر او اسماعیل هم ۱۳ ساله بود که ختنه شد.‏ ۲۶  بنابراین،‏ ابراهیم و پسرش اسماعیل در همان روز ختنه شدند.‏ ۲۷  همچنین همهٔ پسران و مردانی که در خانهٔ او بودند،‏ یعنی کسانی که در خانهٔ او به دنیا آمده بودند یا از بیگانگان خریده شده بودند،‏ مثل ابراهیم ختنه شدند.‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «طبق خواست من عمل کن.‏»‏
یعنی:‏ «پدر والا (‏جلال یافته)‏.‏»‏
یعنی:‏ «پدر جمعیت بسیار؛‏ پدر بسیاری.‏»‏
یا:‏ «شما باید قُلفهٔ خود را ختنه کنید.‏» قُلفه،‏ پوست سر آلت تناسلی مرد است.‏
یا:‏ «نوادگان.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «از قوم خود قطع شود.‏»‏
احتمالاً یعنی:‏ «ستیزه‌جو.‏»‏
یعنی:‏ «شاهدخت.‏»‏
یعنی:‏ «خنده.‏»‏
یا:‏ «نوادگان.‏»‏