پيدايش ۹‏:‏۱‏-‏۲۹

  • فرمان‌هايی به همهٔ انسان‌ها ‏(‏۱-‏۷‏)‏

  • عهد رنگين‌كمان ‏(‏۸-‏۱۷‏)‏

  • پيشگويی‌هايی دربارهٔ نسل نوح ‏(‏۱۸-‏۲۹‏)‏

۹  بعد خدا به نوح و پسرانش بركت داد و گفت:‏ «بارور و زياد شويد و زمين را پر كنيد.‏ ۲  همهٔ جانوران زمين،‏ همهٔ پرندگان آسمان،‏ همهٔ موجوداتی كه روی زمين حركت می‌كنند و همهٔ ماهيان دريا مثل قبل،‏ از شما ترس و وحشت خواهند داشت.‏ الآن من همهٔ آن‌ها را تحت تسلّط شما قرار می‌دهم.‏* ۳  شما می‌توانيد هر جانور زنده‌ای را بخوريد.‏ همان طور كه من گياهان سبز را به شما داده بودم،‏ اين‌ها را هم به عنوان غذا به شما می‌دهم.‏ ۴  اما نبايد گوشت را با خونش كه جان آن است،‏ بخوريد.‏ ۵  به علاوه،‏ اگر كسی خونتان را كه همان زندگی شماست بريزد،‏ من حساب آن را از او می‌خواهم.‏ اگر حيوانی خون انسانی را بريزد،‏ آن حيوان بايد كشته شود.‏ اگر انسانی جان همنوع* خود را بگيرد،‏ حساب آن را از او می‌خواهم.‏ ۶  اگر كسی خون انسانی را بريزد،‏ خون خودش هم بايد به دست انسان ريخته شود،‏ چون من انسان را به صورت خود آفريده‌ام.‏»‏* ۷  خدا در ادامه گفت:‏ «بارور و زياد شويد و زمين را پر كنيد.‏»‏ ۸  بعد خدا به نوح و پسرانش گفت:‏ ۹  ‏«من الآن با شما و با نسلتان* عهد می‌بندم؛‏ ۱۰  همين طور با همهٔ جانورانی كه با شما از كشتی بيرون آمدند،‏ يعنی پرندگان،‏* چهارپايان* و جانوران ديگر و با همهٔ جانورانی كه بعد از آن‌ها روی زمين خواهند بود،‏ عهد می‌بندم.‏ ۱۱  اين است عهد من با شما:‏ ديگر هيچ وقت همهٔ انسان‌ها و جانوران* را با توفان نابود نمی‌كنم و ديگر هيچ وقت زمين را با توفان* ويران نمی‌كنم.‏»‏ ۱۲  خدا در ادامه گفت:‏ «من با شما و همهٔ جانورانی كه با شما هستند عهد می‌بندم و برای اين عهد نشانه‌ای می‌گذارم كه برای تمام نسل‌های بعد هم پابرجا می‌ماند.‏ ۱۳  من رنگين‌كمان خود را در ميان ابرها قرار می‌دهم تا نشانهٔ عهد من با زمين* باشد.‏ ۱۴  هر وقت كه بالای زمين ابری بياورم و در ميان ابرها رنگين‌كمان ظاهر شود،‏ ۱۵  عهدی را به ياد خواهم آورد كه با شما و تمام جانوران بسته‌ام؛‏ اين كه ديگر هيچ وقت توفانی* نخواهد آمد تا همهٔ انسان‌ها و جانوران* را نابود كند.‏ ۱۶  وقتی رنگين‌كمان در بين ابرها ظاهر شود،‏ من آن را می‌بينم و اين عهد جاودانی را به ياد می‌آورم كه با انسان‌ها و تمام جانوران زمين بسته‌ام.‏»‏ ۱۷  خدا بار ديگر به نوح گفت:‏ «اين نشانهٔ عهدی است كه من با همهٔ انسان‌ها و جانورانی كه روی زمينند،‏ بسته‌ام.‏»‏ ۱۸  پسران نوح كه از كشتی بيرون آمدند،‏ سام،‏ حام و يافِث بودند.‏ حام پدر كَنعان بود كه بعدها به دنيا آمد.‏ ۱۹  اين‌ها سه پسر نوح بودند و تمام انسان‌ها كه در سراسر زمين زندگی می‌كنند،‏ از نسل آن‌ها آمده‌اند.‏ ۲۰  نوح به كشاورزی مشغول شد و درختان انگور كاشت.‏ ۲۱  روزی او از شراب آن درختان انگور خورد و مست شد و خود را در خيمه‌اش برهنه كرد.‏ ۲۲  حام،‏ پدر كَنعان،‏ ديد كه پدرش برهنه است.‏ پس رفت و به دو برادرش كه بيرون بودند،‏ خبر داد.‏ ۲۳  سام و يافِث ردايی برداشتند و آن را روی شانه‌های خود انداختند و عقب‌عقب وارد خيمه شدند.‏ آن‌ها در حالی كه روی برگردانده بودند،‏ پدرشان را با آن ردا پوشاندند تا برهنگی او را نبينند.‏ ۲۴  وقتی مستی از سر نوح پريد و بيدار شد،‏ از كاری كه پسر كوچكش با او كرده بود،‏ باخبر شد ۲۵  و گفت:‏ ‏«لعنت بر كَنعان.‏ او غلام* برادرانش باشد.‏»‏ ۲۶  بعد گفت:‏ ‏«تمجيد بر يَهُوَه،‏ خدای سام.‏كَنعان غلام او باشد.‏ ۲۷  خدا به يافِث زمينی وسيع بخشد،‏و يافِث در خيمه‌های سام ساكن شود.‏ كَنعان غلام او هم باشد.‏»‏ ۲۸  بعد از توفان،‏ نوح ۳۵۰ سال ديگر زندگی كرد.‏ ۲۹  بنابراين،‏ نوح ۹۵۰ سال عمر كرد و بعد مرد.‏

پاورقی‌ها

يا:‏ «به دست شما می‌دهم.‏»‏
يا:‏ «برادر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «او انسان را به صورت خدا آفريده است.‏»‏
يا:‏ «نوادگان.‏»‏
يا:‏ «جانوران بالدار.‏»‏
يا:‏ «حيوانات اهلی و وحشی.‏»‏
يا:‏ «همهٔ جسم‌ها.‏»‏
يا:‏ «سيل.‏»‏
يا:‏ «انسان‌ها و جانوران روی زمين.‏»‏
يا:‏ «آب سيل‌آسا.‏»‏
يا:‏ «همهٔ جسم‌ها.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «غلام غلامان.‏» يا:‏ «پست‌ترين غلام.‏»‏