مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب ناحُوم

باب‌ها

۱ ۲ ۳

فهرست محتوا

 • ۱

  • انتقام خدا از مخالفانش ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • یَهُوَه خدا می‌خواهد فقط او را پرستش کنیم ‏(‏۲‏)‏

   • یَهُوَه از کسانی که به او پناه می‌برند،‏ مراقبت می‌کند ‏(‏۷‏)‏

  • نِینَوا نابود خواهد شد ‏(‏۸-‏۱۴‏)‏

   • نیاز به مصیبت دیگری نخواهد بود ‏(‏۹‏)‏

  • خبر خوش برای یهودا اعلام می‌شود ‏(‏۱۵‏)‏

 • ۲

  • نِینَوا ویران خواهد شد ‏(‏۱-‏۱۳‏)‏

   • ‏«دروازهٔ رودخانه‌ها باز می‌شود» ‏(‏۶‏)‏

 • ۳

  • ‏«وای بر شهر خونریز!‏» ‏(‏۱-‏۱۹‏)‏

   • دلایل محکومیت نِینَوا ‏(‏۱-‏۷‏)‏

   • نِینَوا مثل نوآمون سقوط خواهد کرد ‏(‏۸-‏۱۲‏)‏

   • سقوط حتمی نِینَوا ‏(‏۱۳-‏۱۹‏)‏