میکاه ۵‏:‏۱‏-‏۱۵

  • حاکمی بزرگ در سراسر زمین ‏(‏۱-‏۶‏)‏

    • حاکم از بِیت‌لِحِم خواهد آمد ‏(‏۲‏)‏

  • باقی‌ماندگانی مثل شبنم و شیر ‏(‏۷-‏۹‏)‏

  • سرزمین،‏ پاک خواهد شد ‏(‏۱۰-‏۱۵‏)‏

۵  ‏«ای دختری* که به تو حمله کرده‌اند،‏تو خودزنی می‌کنی!‏*ما را محاصره کرده‌اند!‏ دشمنان با عصا صورت داور اسرائیل را می‌زنند.‏ ۲  ای بِیت‌لِحِم اِفراته،‏تو کوچک‌تر از آن هستی که جزو شهرهای* یهودا شمرده شوی،‏ولی از تو حاکمی برای من بیرون می‌آید که بر اسرائیل حکمرانی خواهد کرد؛‏کسی که از قدیم بوده،‏ از زمان‌های بسیار دور.‏ ۳  خدا قوم خودش را تا زمانی که زن باردار فرزندش را به دنیا بیاورد،‏ به دست دشمن تسلیم خواهد کرد.‏آن وقت،‏ بقیهٔ برادران آن حاکم،‏ پیش قوم اسرائیل خواهند برگشت.‏ ۴  او خواهد ایستاد و گله‌اش را با قدرت یَهُوَه شبانی خواهد کرد،‏یعنی با اقتداری که یَهُوَه خدایش به او می‌دهد،‏ خدایی که نامش پرشکوه است.‏ آن‌ها در امنیت ساکن خواهند شد،‏چون در آن زمان مردم سراسر زمین به عظمت او پی خواهند برد.‏ ۵  او صلح را برقرار خواهد کرد.‏ وقتی آشوریان به سرزمین ما حمله کنند و برج‌های مستحکم ما را خرد کنند،‏ما هفت شبان،‏ بله هشت امیر* را از بین انسان‌ها تعیین خواهیم کرد تا با آن‌ها مقابله کنند.‏ ۶  آن‌ها سرزمین آشور،‏و ورودی‌های سرزمین نِمرود را با شمشیر مجازات* خواهند کرد.‏ وقتی آشوریان به سرزمین ما حمله کنند و منطقهٔ ما را پایمال کنند،‏او ما را از دست آن‌ها نجات خواهد داد.‏ ۷  باقی‌ماندگان نسل یعقوب،‏ در میان قوم‌های بسیار،‏مثل شبنمی از طرف یَهُوَه،‏و مثل بارش باران بر گیاهان خواهند بود.‏امیدشان به انسان نیست،‏و منتظر انسان‌ها نمی‌مانند.‏ ۸  باقی‌ماندگان نسل یعقوب،‏ در میان ملت‌ها و قوم‌های بسیار،‏مثل شیری در میان حیوانات جنگل خواهند بود،‏مثل شیری جوان* در میان گله‌های گوسفندان.‏آن شیر موقع عبور،‏ به آن‌ها حمله می‌کند،‏و آن‌ها را تکه‌پاره می‌کند،‏و کسی نیست که نجاتشان دهد.‏ ۹  دست تو بر ضد مخالفانت بلند خواهد شد،‏و همهٔ دشمنانت از بین خواهند رفت.‏»‏ ۱۰  یَهُوَه می‌گوید:‏‏«در آن روز همهٔ اسب‌ها و ارابه‌هایت را نابود خواهم کرد.‏ ۱۱  من شهرهای سرزمینت را ویران خواهم کرد،‏و همهٔ قلعه‌هایت را فرو خواهم ریخت.‏ ۱۲  به جاودگری‌هایت پایان خواهم داد،‏و دیگر حتی یک جادوگر هم بین شما نخواهد بود.‏ ۱۳  من همهٔ بت‌ها* و ستون‌هایی را که برای بت‌پرستی استفاده می‌کنی از بین خواهم برد،‏و تو دیگر در مقابل چیزهایی که با دست خودت ساخته‌ای سجده نخواهی کرد.‏ ۱۴  من تیرک‌هایی را که در سرزمینت برای بت‌پرستی داری،‏ به کل نابود خواهم کرد،‏و شهرهایت را با خاک یکسان خواهم کرد.‏ ۱۵  من از ملت‌ها با خشم و غضب انتقام خواهم گرفت؛‏ملت‌هایی که مطیع من نبوده‌اند.‏»‏

پاورقی‌ها

منظور از این اصطلاح شاعرانه،‏ صهیون یا ساکنانش است.‏
یا:‏ «تو خودت را با وسیله‌ای تیز زخمی می‌کنی.‏»‏
یا:‏ «طایفه‌های؛‏ هزارهای.‏»‏
یا:‏ «رهبر.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «شبانی.‏»‏
یا:‏ «شیر جوان یال‌دار.‏»‏
یا:‏ «مجسمه‌های تراشیده.‏»‏