مَلاکی ۳‏:‏۱‏-‏۱۸

 • آمدن سَرور حقیقی برای پاک کردن معبد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • پیام‌رسان عهد ‏(‏۱‏)‏

 • ترغیب برای بازگشت به سوی یَهُوَه ‏(‏۶-‏۱۲‏)‏

  • یَهُوَه تغییر نمی‌کند ‏(‏۶‏)‏

  • ‏«به سوی من برگردید تا من هم به سوی شما برگردم» ‏(‏۷‏)‏

  • ‏‹همهٔ یک‌دهم‌ها را بیاورید تا بر شما برکت بریزم› ‏(‏۱۰‏)‏

 • شخص درستکار و شریر ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

  • در حضور یَهُوَه،‏ دفتر یادبودی نوشته شد ‏(‏۱۶‏)‏

  • فرق بین درستکاران و شریران ‏(‏۱۸‏)‏

۳  یَهُوَه خدای لشکرها می‌گوید:‏ «من پیام‌رسانم را می‌فرستم تا راه را برای من آماده کند.‏* بعد خداوندِ حقیقی* که شما در جستجوی او هستید ناگهان به معبد خود خواهد آمد؛‏ و پیام‌رسانِ عهد که با خوشحالی در انتظارش هستید،‏ خواهد آمد.‏ او حتماً خواهد آمد!‏»‏ ۲  ‏«اما چه کسی می‌تواند روز آمدن او را تحمّل کند و موقع ظهورش بایستد؟‏ چون او مثل آتش تصفیه‌گر و صابون* رختشوران خواهد بود.‏ ۳  او مثل کسی که نقره را ذوب و تصفیه می‌کند،‏ خواهد نشست و پسران لاوی را مثل طلا و نقره تصفیه و پاک* خواهد کرد و آن‌ها که درستکار به حساب می‌آیند،‏ هدیه‌هایی برای یَهُوَه تقدیم خواهند کرد.‏ ۴  پس مثل زمان قدیم و دوران باستان،‏ هدیه‌های یهودا و اورشلیم در نظر یَهُوَه خوشایند* خواهند بود.‏ ۵  ‏«من برای داوری پیش شما خواهم آمد،‏ و بلافاصله به ضدّ جادوگران،‏ زناکاران و کسانی که قسم دروغ می‌خورند و همچنین به ضدّ کسانی که سر کارگر و بیوه‌زن و یتیم کلاه می‌گذارند و نمی‌خواهند به غریبان کمک کنند،‏* شهادت خواهم داد .‏این افراد برای من هیچ احترامی قائل نیستند.‏»‏* این گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرهاست.‏ ۶  ‏«من یَهُوَه هستم و تغییر نمی‌کنم.‏* شما از نسل یعقوب هستید و به این دلیل،‏ هنوز نابود نشده‌اید.‏ ۷  شما از زمان اجدادتان،‏ از مقرّرات من سرپیچی کرده‌اید و به آن‌ها عمل نکرده‌اید.‏ به سوی من برگردید تا من هم به سوی شما برگردم.‏» این گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرهاست.‏ اما شما می‌گویید:‏ «چطور به سوی تو برگردیم؟‏»‏ ۸  ‏«آیا انسان می‌تواند از خدا دزدی کند؟‏ بله،‏ شما از من دزدی می‌کنید.‏»‏ شما می‌پرسید:‏ «چطور از تو دزدی کرده‌ایم؟‏»‏ ‏«با ندادن یک‌دهم‌ها و هدایا از من دزدی کرده‌اید!‏ ۹  مسلّماً لعنت‌شده هستید،‏* چون از من می‌دزدید،‏ بله،‏ تمام قوم این کار را می‌کنند.‏ ۱۰  همهٔ یک‌دهم‌ها را به انبار بیاورید تا در خانهٔ من غذا باشد؛‏ لطفاً در این مورد مرا امتحان کنید و ببینید که چطور دروازه‌های آسمان را باز می‌کنم و آنقدر بر شما برکت می‌ریزم که دیگر هیچ کمبودی نداشته باشید.‏» این گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرهاست.‏ ۱۱  ‏«به خاطر شما جلوی آفت* را خواهم گرفت.‏ آفت،‏ دیگر میوه‌های سرزمینتان را از بین نخواهد برد و باغ‌های انگورتان بدون میوه نخواهد بود.‏» این گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرهاست.‏ ۱۲  ‏«همهٔ ملت‌ها خواهند گفت که شما خوشبخت هستید،‏ چون سرزمین شما سرزمینی شادی‌بخش خواهد شد.‏» این گفتهٔ یَهُوَه خدای لشکرهاست.‏ ۱۳  یَهُوَه می‌گوید:‏ «شما حرف‌های توهین‌آمیزی به من زده‌اید.‏»‏ ولی شما می‌پرسید:‏ «ما بین خودمان چه حرف‌هایی به ضدّ تو زده‌ایم؟‏»‏ ۱۴  ‏«شما می‌گویید،‏ ‹خدمت به خدا هیچ ارزشی ندارد.‏ برای ما چه فایده‌ای دارد وظایفی را که نسبت به او داریم انجام دهیم و بابت گناهانمان،‏ در حضور یَهُوَه خدای لشکرها غمگین باشیم؟‏ ۱۵  ما می‌بینیم که افراد گستاخ خوشبختند و ظالمان موفقند.‏ آن‌ها به خودشان جرأت می‌دهند خدا را امتحان کنند،‏ بدون این که عاقبت کارشان را ببینند.‏›»‏ ۱۶  آن وقت،‏ کسانی که احترام عمیقی برای یَهُوَه قائل بودند* با همدیگر صحبت کردند.‏ هر کدام از آن‌ها با دوستش صحبت کرد و یَهُوَه با دقت به آن‌ها گوش می‌کرد.‏ در حضور یَهُوَه،‏ اسم کسانی که برای او احترام عمیقی قائل بودند و در مورد نامش تعمّق می‌کردند،‏* در دفتر یادبودی نوشته شد.‏ ۱۷  یَهُوَه خدای لشکرها می‌گوید:‏ «روزی که آن‌ها را قوم خاصم* بکنم،‏ به من تعلّق خواهند داشت.‏ من به آن‌ها رحمت نشان خواهم داد،‏ همان طور که یک پدر به پسر مطیع خودش رحمت نشان می‌دهد.‏ ۱۸  آن وقت،‏ شما دوباره خواهید دید که بین شخص درستکار و شریر،‏ و بین کسی که به خدا خدمت می‌کند و کسی که به او خدمت نمی‌کند چه فرقی وجود دارد.‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «هموار کند.‏»‏
منظور یَهُوَه خدای لشکرها است.‏
یا:‏ «قلیاب.‏»‏
یا:‏ «پالایش.‏»‏
یا:‏ «رضایت‌بخش.‏»‏
یا:‏ «و حقوق آن‌ها را پایمال می‌کنند.‏»‏
یا:‏ «خداترس نیستند.‏»‏
یا:‏ «تغییر نکرده‌ام.‏»‏
یا احتمالاً:‏ «با لعنت،‏ مرا لعنت می‌کنید.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «بلعنده.‏» ظاهراً به بلای حشرات اشاره می‌کند.‏
یا:‏ «خداترس بودند.‏»‏
یا:‏ «به نام او فکر می‌کردند.‏» یا احتمالاً:‏ «نام او را گرامی می‌داشتند.‏»‏
یا:‏ «دارایی باارزشم.‏»‏