مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

کتاب مَلاکی

باب‌ها

فهرست محتوا

 • ۱

  • یَهُوَه قوم خود را دوست دارد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

  • کاهنان قربانی‌هایی معیوب تقدیم می‌کنند ‏(‏۶-‏۱۴‏)‏

   • جلال یافتن نام خدا در میان ملت‌ها ‏(‏۱۱‏)‏

 • ۲

  • کوتاهی کاهنان در تعلیم به قوم ‏(‏۱-‏۹‏)‏

   • لب‌های کاهنان باید شناخت خدا را تعلیم دهد ‏(‏۷‏)‏

  • طلاق‌های نادرست در میان قوم ‏(‏۱۰-‏۱۷‏)‏

   • ‏«یَهُوَه می‌گوید،‏ ‹من از طلاق متنفرم›» ‏(‏۱۶‏)‏

 • ۳

  • آمدن سَرور حقیقی برای پاک کردن معبد ‏(‏۱-‏۵‏)‏

   • پیام‌رسان عهد ‏(‏۱‏)‏

  • ترغیب برای بازگشت به سوی یَهُوَه ‏(‏۶-‏۱۲‏)‏

   • یَهُوَه تغییر نمی‌کند ‏(‏۶‏)‏

   • ‏«به سوی من برگردید تا من هم به سوی شما برگردم» ‏(‏۷‏)‏

   • ‏‹همهٔ یک‌دهم‌ها را بیاورید تا بر شما برکت بریزم› ‏(‏۱۰‏)‏

  • شخص درستکار و شریر ‏(‏۱۳-‏۱۸‏)‏

   • در حضور یَهُوَه،‏ دفتر یادبودی نوشته شد ‏(‏۱۶‏)‏

   • فرق بین درستکاران و شریران ‏(‏۱۸‏)‏

 • ۴

  • آمدن ایلیّا پیش از روز یَهُوَه ‏(‏۱-‏۶‏)‏

   • ‏«خورشید عدالت خواهد تابید» ‏(‏۲‏)‏