انجیل مَرقُس ۴‏:‏۱‏-‏۴۱

 • مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خدا ‏(‏۱-‏۳۴‏)‏

  • مَثَل کشاورز ‏(‏۱-‏۹‏)‏

  • دلیل استفادهٔ عیسی از مَثَل‌ها ‏(‏۱۰-‏۱۲‏)‏

  • توضیح مَثَل کشاورز ‏(‏۱۳-‏۲۰‏)‏

  • چراغ را زیر سبد نمی‌گذراند ‏(‏۲۱-‏۲۳‏)‏

  • پیمانه‌ای که با آن اندازه‌گیری می‌کنید ‏(‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏

  • مَثَل کشاورزی که می‌خوابد ‏(‏۲۶-‏۲۹‏)‏

  • مَثَل دانهٔ خردَل ‏(‏۳۰-‏۳۲‏)‏

  • استفاده از مَثَل و تشبیه ‏(‏۳۳،‏ ۳۴‏)‏

 • عیسی توفانی را آرام می‌کند ‏(‏۳۵-‏۴۱‏)‏

۴  عیسی دوباره کنار دریای جلیل شروع به تعلیم دادن کرد و جمعیت بزرگی دورش جمع شدند.‏ برای همین،‏ سوار یک قایق شد و در آن نشست و کمی از ساحل فاصله گرفت.‏ همهٔ مردمی که کنار دریا بودند،‏ در ساحل ماندند.‏ ۲  عیسی با استفاده از مَثَل و تشبیه چیزهای زیادی به آن‌ها تعلیم داد و گفت:‏ ۳  ‏«گوش کنید!‏ یک روز،‏ کشاورزی برای پاشیدن بذر به مزرعه‌اش رفت.‏ ۴  وقتی بذرها را می‌پاشید،‏ بعضی از بذرها کنار راه افتادند و پرندگان آمدند و آن‌ها را خوردند.‏ ۵  بعضی بذرها روی زمینی پر از سنگ افتادند که خاک زیادی نداشت.‏ آن‌ها در آن خاک کم‌عمق زود سبز شدند.‏ ۶  ولی وقتی خورشید بر آن‌ها تابید،‏ همه سوختند و از بین رفتند،‏ چون ریشهٔ عمیقی نداشتند.‏ ۷  بعضی از بذرهای دیگر لابلای خارها افتادند،‏ ولی خارها رشد کردند و آن جوانه‌ها را خفه کردند* و نگذاشتند که ثمری بدهند.‏ ۸  اما مقداری از این بذرها روی خاک خوب افتادند و سبز شدند.‏ آن‌ها رشد کردند و بذرهای بیشتری به بار آوردند؛‏ بعضی ۳۰ برابر،‏ بعضی ۶۰ برابر و بعضی ۱۰۰ برابر.‏» ۹  بعد گفت:‏ «هر کس گوش شنوا دارد،‏ خوب گوش کند!‏»‏ ۱۰  وقتی عیسی تنها بود،‏ تعدادی از همراهانش با آن ۱۲ رسول پیش او رفتند و معنی مَثَل‌هایش را از او پرسیدند.‏ ۱۱  عیسی در جواب آن‌ها گفت:‏ «توانایی درک راز مقدّس پادشاهی خدا به شما داده شده،‏ اما برای کسانی که از من پیروی نمی‌کنند،‏ همهٔ حرف‌هایم در حد مَثَل و تشبیه باقی می‌ماند.‏ ۱۲  آن‌ها با این که نگاه می‌کنند،‏ چیزی نمی‌بینند و با این که می‌شنوند،‏ چیزی درک نمی‌کنند و به سوی خدا برنمی‌گردند تا گناهانشان بخشیده شود.‏» ۱۳  بعد به آن‌ها گفت:‏ «اگر نتوانستید معنی این مَثَل را درک کنید،‏ درک مَثَل‌های دیگر حتماً برایتان سخت‌تر خواهد بود!‏ ۱۴  ‏«کشاورز در واقع کسی است که کلام خدا را موعظه می‌کند.‏* ۱۵  بعضی از مردم مثل بذرهایی هستند که کنار راه افتادند.‏ کلام خدا در دلشان کاشته می‌شود،‏ ولی بعد از شنیدن آن،‏ فوراً شیطان می‌آید و کلامی را که در دلشان کاشته شده،‏ می‌برد.‏ ۱۶  بعضی‌ها هم مثل بذرهایی هستند که روی زمین پر از سنگ افتادند.‏ آن‌ها به محض این که کلام خدا را می‌شنوند،‏ با شادی آن را می‌پذیرند،‏ ۱۷  ولی چون کلام خدا در دلشان ریشه نمی‌گیرد،‏ فقط برای مدت کوتاهی دوام می‌آورند و وقتی به خاطر ایمان به کلام خدا با مصیبت و آزار روبرو می‌شوند،‏ فوراً لغزش می‌خورند.‏ ۱۸  بذرهایی که لابلای خارها افتادند،‏ مثل کسانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند،‏ ۱۹  ولی نگرانی‌های زندگی* و قدرت فریبندهٔ ثروت* و علاقه به چیزهای دیگر آنقدر بر دلشان تأثیر می‌گذارد که کلام را خفه می‌کند.‏ در نتیجه هیچ ثمری به بار نمی‌آورد.‏ ۲۰  در آخر،‏ بذرهایی که روی خاک خوب افتادند،‏ مثل کسانی هستند که کلام خدا را می‌شنوند و آن را با دل و جان می‌پذیرند و ۳۰ برابر،‏ ۶۰ برابر و بعضی‌ها ۱۰۰ برابر ثمر می‌آورند.‏»‏ ۲۱  عیسی همین طور گفت:‏ «آیا چراغی را که روشن می‌کنند،‏ زیر سبد یا تخت می‌گذارند؟‏ نه،‏ آن را روی پایه می‌گذارند.‏ ۲۲  در واقع چیزی نیست که پنهان باشد و آشکار نشود و چیزی نیست که آن را با دقت مخفی کرده باشند و روزی برملا نشود.‏ ۲۳  هر کس گوش شنوا دارد،‏ خوب گوش کند!‏»‏ ۲۴  عیسی همین طور گفت:‏ «به چیزهایی که می‌شنوید خوب توجه کنید؛‏ چون همان قدر که توجه نشان می‌دهید،‏ درک و فهم کسب می‌کنید* و حتی بیشتر از آن نصیبتان می‌شود.‏ ۲۵  چون به کسی که دارد،‏ بیشتر داده می‌شود.‏ ولی کسی که چیزی ندارد،‏ همان مقدار کمی هم که دارد از او گرفته می‌شود.‏»‏ ۲۶  بعد از آن عیسی گفت:‏ «پادشاهی خدا را می‌توان به کشاورزی تشبیه کرد که روی زمین بذر می‌پاشد.‏ ۲۷  او شب‌ها می‌خوابد و صبح‌ها بیدار می‌شود و بذرها در طول این مدت سبز می‌شوند و رشد می‌کنند؛‏ بدون این که او بداند چطور این اتفاق می‌افتد.‏ ۲۸  زمین،‏ خودش کم‌کم بذرها را به ثمر می‌رساند؛‏ اول ساقه،‏ بعد خوشه و در آخر خوشه‌های پر از دانه.‏ ۲۹  به محض این که بذرها به ثمر می‌رسند،‏ کشاورز داسش را برمی‌دارد تا محصول را درو کند؛‏ چون فصل درو رسیده است.‏»‏ ۳۰  بعد گفت:‏ «پادشاهی خدا را به چه چیزی می‌توان تشبیه کرد و با چه مَثَلی می‌توان آن را توضیح داد؟‏ ۳۱  پادشاهی خدا مثل دانهٔ خردَلی است که در زمین کاشته می‌شود.‏ دانهٔ خردَل از همهٔ دانه‌ها کوچک‌تر است؛‏ ۳۲  ولی بعد از این که کاشته شد،‏ از همهٔ گیاهان بزرگ‌تر می‌شود و شاخه‌هایش آنقدر بزرگ می‌شوند که پرنده‌ها می‌توانند در سایه‌اش پناه بگیرند و لانه بسازند.‏»‏ ۳۳  عیسی با استفاده از مَثَل‌ها و تشبیه‌های زیادی از این قبیل کلام خدا را تا جایی که برای مردم قابل درک بود،‏ به آن‌ها تعلیم می‌داد.‏ ۳۴  در واقع او هیچ چیزی را بدون مَثَل به آن‌ها نمی‌گفت،‏ ولی وقتی با شاگردانش تنها می‌شد،‏ همه چیز را برایشان توضیح می‌داد.‏ ۳۵  عصر همان روز،‏ عیسی به آن‌ها گفت:‏ «بیایید به آن طرف دریای جلیل برویم.‏» ۳۶  پس بعد از این که جمعیت را روانه کردند،‏ با همان قایقی که عیسی در آن نشسته بود،‏ به راه افتادند.‏ چند قایق دیگر هم با آن قایق رفتند.‏ ۳۷  در راه،‏ دریا شدیداً طوفانی شد.‏ موج‌ها مرتب به قایق می‌خوردند و نزدیک بود قایق پر از آب شود.‏ ۳۸  اما عیسی در عقب قایق،‏ سرش را روی بالشی گذاشته بود و خواب بود.‏ آن‌ها بیدارش کردند و گفتند:‏ «استاد!‏ برایت مهم نیست که نزدیک است غرق شویم؟‏» ۳۹  عیسی بلند شد و به باد و دریا فرمان داد و گفت:‏ «ساکت باش!‏ آرام شو!‏» همان لحظه باد قطع شد و آرامش کامل برقرار شد.‏ ۴۰  عیسی به شاگردانش گفت:‏ «چرا اینقدر می‌ترسید؟‏* آیا هنوز ایمان ندارید؟‏» ۴۱  اما ترس عجیبی تمام وجودشان را فرا گرفته بود و به یکدیگر می‌گفتند:‏ «این مرد کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنند؟‏»‏

پاورقی‌ها

یا:‏ «مانع رشد جوانه‌ها شدند.‏»‏
تحت‌اللفظی:‏ «کشاورز کلام را می‌کارد.‏»‏
یا:‏ «نگرانی‌های عصر حاضر.‏» رجوع به واژه‌نامه:‏ «عصر؛‏ نظام.‏»‏
یا:‏ «پولدوستی.‏»‏
یا:‏ «با همان پیمانه‌ای که اندازه می‌گیرید،‏ برای شما اندازه می‌گیرند.‏»‏
یا:‏ «چرا دل و جرأت ندارید؟‏»‏