مَرقُس ۱۳‏:‏۱‏-‏۳۷

 • نشانهٔ دوران پایانی ‏(‏۱-‏۳۷‏)‏

  • جنگ،‏ زمین‌لرزه،‏ قحطی ‏(‏۸‏)‏

  • موعظهٔ خبرِ خوش ‏(‏۱۰‏)‏

  • مصیبت عظیم ‏(‏۱۹‏)‏

  • آمدن پسر انسان ‏(‏۲۶‏)‏

  • مَثَل درخت انجیر ‏(‏۲۸-‏۳۱‏)‏

  • هوشیار بمانید ‏(‏۳۲-‏۳۷‏)‏

۱۳  هنگامی که عیسی معبد را ترک می‌کرد،‏ یکی از شاگردانش به او گفت:‏ «استاد،‏ ببین چه سنگ‌ها و چه بناهایی!‏» ۲  اما عیسی گفت:‏ «این بناهای باشکوه را می‌بینی؟‏ در اینجا سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند و قطعاً تمامی آن‌ها فرو ریخته خواهد شد.‏»‏ ۳  هنگامی که عیسی بر کوه زیتون در برابر معبد نشسته بود،‏ پِطرُس،‏ یعقوب،‏ یوحنا و آندریاس در خلوت از او پرسیدند:‏ ۴  ‏«به ما بگو،‏ این امور چه وقت روی خواهد داد و نشانهٔ دورانی که همهٔ این امور به پایان می‌رسد،‏ چه خواهد بود؟‏» ۵  عیسی به آنان گفت:‏ «مراقب باشید که کسی شما را گمراه نکند.‏ ۶  بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت:‏ ‹من او هستم› و بسیاری را گمراه خواهند کرد.‏ ۷  به علاوه،‏ وقتی غوغای جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را می‌شنوید،‏ هراسان مشوید؛‏ زیرا این امور باید به وقوع بپیوندد،‏ اما این هنوز پایان نیست.‏ ۸  ‏«زیرا قومی بر ضدّ قومی و حکومتی بر ضدّ حکومتی برخواهد خاست.‏ در مناطق مختلف،‏ زمین‌لرزه‌ها یکی پس از دیگری روی خواهد داد و قحطی‌ها خواهد بود.‏ این‌ها آغاز دردهاست؛‏ دردهایی همچون درد زایمان.‏ ۹  ‏«اما شما مراقب خود باشید.‏ مردم شما را به محکمه‌ها خواهند سپرد و در کنیسه‌ها خواهند زد و به خاطر من نزد والیان و پادشاهان خواهند برد و به این طریق به آنان شهادت خواهید داد.‏ ۱۰  همچنین اول باید خبر خوش در بین همهٔ قوم‌ها موعظه شود.‏ ۱۱  اما وقتی شما را می‌برند تا تسلیم کنند،‏ از پیش نگران مباشید که چه بگویید؛‏ بلکه هر چه در آن موقع به شما عطا شود،‏ آن را بگویید.‏ چون شما نیستید که سخن می‌گویید،‏ بلکه روح‌القدس است.‏ ۱۲  همچنین برادر،‏ برادر خود و پدر،‏ فرزند خود را تسلیم مرگ خواهد کرد و فرزندان بر ضدّ پدر و مادر خود برخواهند خاست و آنان را تسلیم مرگ خواهند کرد.‏ ۱۳  تمامی مردم به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت.‏ اما آن که تا به آخر پایدار بماند،‏ نجات خواهد یافت.‏ ۱۴  ‏«ولی وقتی می‌بینید که آن ‹ویرانگرِ نفرت‌انگیز› در مکانی که نباید باشد،‏ ایستاده است (‏باشد که خواننده قدرت تشخیص خود را به کار گیرد)‏ آنگاه آنانی که در یهودیه هستند،‏ به کوهستان بگریزند.‏ ۱۵  کسی که بر بام است،‏ پایین نیاید و به خانه‌اش داخل نشود تا چیزی از آنجا بردارد.‏ ۱۶  کسی که در مزرعه است،‏ برای برداشتن ردای خود برنگردد.‏ ۱۷  وای بر زنانی که در آن روزها باردارند و آنانی که شیر می‌دهند!‏ ۱۸  پیوسته دعا کنید که این وقایع در زمستان روی ندهد؛‏ ۱۹  زیرا آن روزها،‏ روزهای مصیبت خواهد بود؛‏ مصیبتی که از آغاز دنیایی* که خدا آفرید،‏ تا آن روز واقع نشده است و هرگز نیز تکرار نخواهد شد.‏ ۲۰  در واقع،‏ اگر یَهُوَه* آن روزها را کوتاه نمی‌کرد،‏ هیچ کس نجات نمی‌یافت.‏ اما به خاطر برگزیدگانی که خود برگزیده،‏ آن روزها را کوتاه کرده است.‏ ۲۱  ‏«همچنین در آن زمان،‏ اگر کسی به شما بگوید:‏ ‹ببین،‏ مسیح اینجاست!‏› یا ‹ببین،‏ او آنجاست!‏› باور مکنید؛‏ ۲۲  زیرا مسیحان دروغین و پیامبرهای کاذب برخواهند خاست و نشانه‌ها و عجایب به ظهور خواهند رساند تا اگر ممکن باشد،‏ برگزیدگان را گمراه کنند.‏ ۲۳  پس شما هوشیار باشید؛‏ من از پیش،‏ همه چیز را به شما گفته‌ام.‏ ۲۴  ‏«اما در آن روزها،‏ پس از آن مصیبت،‏ خورشید تاریک خواهد شد و ماه نور خود را نخواهد تاباند،‏ ۲۵  ستارگان از آسمان فرو خواهند افتاد و نیروهای آسمان‌ها به لرزه در خواهند آمد.‏ ۲۶  آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها می‌آید.‏ ۲۷  او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از چهار گوشهٔ زمین،‏* از کران زمین تا کران آسمان گرد خواهد آورد.‏ ۲۸  ‏«حال،‏ درخت انجیر را نمونه بگیرید و درسی بیاموزید،‏ به محض این که شاخه‌های آن جوانه زده برگ دهد،‏ پی می‌برید که تابستان نزدیک است.‏ ۲۹  به همین گونه،‏ شما نیز وقتی وقوع این چیزها را می‌بینید،‏ بدانید که او* نزدیک و پشت در است.‏ ۳۰  به‌راستی به شما می‌گویم،‏ تا همهٔ این‌ها روی ندهد،‏ این نسل از میان نخواهد رفت.‏ ۳۱  آسمان و زمین از میان خواهد رفت،‏ اما کلام من به هیچ وجه از میان نخواهد رفت.‏ ۳۲  ‏«آن روز و ساعت را هیچ کس نمی‌داند،‏ نه فرشتگان در آسمان و نه پسر،‏ بلکه پدر می‌داند.‏ ۳۳  هوشیار و بیدار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید آن زمان مقرّر چه وقت است.‏ ۳۴  درست مانند مردی است که خانه‌اش را ترک کرد،‏ به سفری دور رفت و اختیار گرداندن خانه‌اش را به غلامانش سپرد و به هر یک وظیفه‌ای داد.‏ همچنین به دربان فرمان داد که هوشیار باشد.‏ ۳۵  پس هوشیار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید که چه وقت اربابِ خانه می‌آید،‏ سرشب* یا نیمه‌شب،‏* سحرگاه* یا صبح زود.‏* ۳۶  مبادا وقتی ناگهان سر برسد،‏ شما را خوابیده ببیند.‏ ۳۷  آنچه به شما می‌گویم،‏ به همه می‌گویم،‏ هوشیار بمانید.‏»‏

پاورقی‌ها

تحت‌اللفظی:‏ «خلقت».‏
رجوع به واژه‌نامه‏.‏
تحت‌اللفظی:‏ «چهار باد».‏
منظور پسر انسان است.‏
نخستین پاس شب،‏ بر مبنای تقسیم‌بندی زمان در یونان و روم،‏ از غروب آفتاب تا حدود ساعت ۹ شب بود.‏
پاس دوم شب،‏ بر مبنای تقسیم‌بندی زمان در یونان و روم،‏ از حدود ساعت ۹ شب تا نیمه‌شب بود.‏
یا:‏ «هنگام بانگ خروس»؛‏ پاس سوم شب؛‏ بر مبنای تقسیم‌بندی زمان در یونان و روم،‏ از نیمه‌شب تا حدود ساعت ۳ صبح بود.‏
پاس چهارم شب،‏ بر مبنای تقسیم‌بندی زمان در یونان و روم،‏ از حدود ساعت ۳ صبح تا طلوع خورشید بود.‏